Aký je význam elektronického podpisu?

Elektronický podpis dáva istotu, že podpísaný dokument je autentický – teda že nebol nijako zmenený a bol naozaj vytvorený osobou, ktorá je v

podpise uvedená.

 

 

Pokiaľ ale ide o Vám neznámu osobu, takýto podpis pre Vás nemá veľkú hodnotu. Aby ste takémuto podpisu mohli dôverovať, potrebujete niekoho, kto podpisovateľa "pozná" a zaručí sa za neho. Vo svete digitálnych podpisov sú takýmito dôveryhodnými osobami tzv. certifikačné autority – spoločnosti, ktoré vydávajú certifikáty ďalším osobám a u ktorých je možné si overiť pravosť vydaného certifikátu.

 

 

Digitálny certifikát používaný spoločnosťou UPC na podpisovanie elektronických dokumentov vydala Prvá Slovenská Certifikačná Autorita (PSCA - www.psca.sk), ktorá je akreditovaná Národným bezpečnostným úradom SR (www.nbusr.sk) na vydávanie digitálnych certifikátov.