Ako sú doručované elektronické faktúry?

Elektronické faktúry sú zasielané vo forme PDF súboru na zvolenú e-mailovú adresu, ako skomprimovaná a zašifrovaná príloha (s príponou .zip). Na otvorenie je potrebné zadať heslo. Heslom je PIN kód, ktorý bol pridelený pri podpise zmluvy, prípadne zaslaný na Vašu žiadosť.

 

Pozn.: v prípade, že ešte nemáte zadaný PIN, vyplňte nasledujúci formulár: Formulár na zadanie PIN kódu pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. pričom formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá uzatvorila a podpísala Zmluvu o pripojení. Vyplnený formulár zašlete na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5 resp. faxom na číslo 02/594 22 200.

 
 

 

V prípade záujmu je možné zasielať faktúry bez nutnosti overovania heslom, čiže Neheslované faktúry.  


Elektronické faktúry sú k dispozíci aj v Moje UPC.