Ako nainštalujem PSCA certifikát v systéme Windows?

Stiahnite si zo stránky PSCA digitálny certifikát a naimportujte ho do Vášho počítača. Prejdite na stránku www.psca.sk a kliknite na certifikát PSCA CA1 (sha1).
 
V okne, ktoré sa Vám zobrazí, kliknite na voľbu "Otvoriť".

 

 

V ďalšom zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Inštalovať certifikát".

 

 

Zobrazí sa Vám úvodná obrazovka "Sprievodcu importom certifikátov", v ktorej stlačte tlačidlo "Ďalej". V ďalšom kroku sprievodcu zvoľte "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typu" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

 

 

Import certifikátu dokončíte stlačením tlačidla "Dokončiť".

 

 

Ďalším krokom je nastavenie programu Adobe Reader tak, aby na overovanie podpisov používal všetky certifikáty nainštalované v systéme Windows. Spustite Adobe Reader a v menu "Úpravy" vyberte voľbu "Predvoľby". V ľavej časti zobrazeného okna kliknite na "Zabezpečenie", potom na tlačidlo "Ďalšie predvoľby..."

 

 

Prejdite na záložku "Integrácia s Windows" a zaškrtnite v nej všetky tri políčka. Okno zatvorte stlačením tlačidla "OK".
 
Tým je nastavenie dokončené. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.