Ako je možné uhradiť elektronickú faktúru?

Bezhotovostná platba (odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom)
 

  • Jednorázovým prevodným príkazom

 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • Zadaním trvalého platobného príkazu- odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu 

 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • Inkasným spôsobom

 
Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov).
 
Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas.
 
Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby. Aktivácia je možná po osobnej návšteve Zákazníckeho strediska. Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, prípadne cez Moje UPC v sekcii Faktúry.
 

Platba v hotovosti
 

  • Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžiadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

 

  • Priamym vkladom na účet v Tatra banke 

 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334
 

  • V hotovosti na Zákazníckom stredisku