Ako je možné aktivovať elektronickú faktúru?

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
  • Elektronickou poštou na post@upc.sk. 
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 P.O.BOX 216 850 01 Bratislava 5
  • Online, v sekcii Moje UPC.

 
Podmienkou je zadaný PIN kód (číselný údaj slúžiaci na Vašu identifikáciu v komunikácii s UPC).

 

Pozn.: v prípade, že ešte nemáte zadaný PIN kód stačí, ak vyplníte nasledujúci formulár: Formulár na zadanie PIN kódu pre spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. pričom formulár musí byť podpísaný osobou, ktorá uzatvorila a podpísala Zmluvu o pripojení. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu adresu, resp. faxom na číslo 02/594 22 200.

 
 

 

  • Osobne na Zákazníckom stredisku 

 

V prípade, že sa rozhodnete pre písomnú žiadosť, uveďte v nej svoje meno a priezvisko, adresu, číslo zmluvy a platnú e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru zasielať.