Kaon KCF - SA700PCO

Továrenské nastavenia

 

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

 

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

 

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

 

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

 

Postup továrenských nastavení

 

  1. MENU
  2. prejdeme na ponuku Nastavenia systému a potvrdíme OK
  3. v ponuke Nastavenia systému prejdeme na Výrobné nastavenia a potvrdíme 2 x OK. Box sa reštartuje.
  4. tabuľka Výberu jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme OK
  5. tabuľka Typ obrazovky, Typ TV: 4:3 (staršie TV) alebo 16:9 (širokouhlé TV), Typ Obrazovky: možnosť výberu Pillar Box, 4:3 plná obrazovka, 16:9 plná obrazovka, po výbere potvrdíme OK
  6. tabuľka Formát obrazu, možnosť výberu 1080i, 720p, 576p, po výbere potvrdíme OK
  7. tabuľka Vyhľadávanie kanálov, zvolíme možnosť Ručné ladenie (je rýchlejšie) a potvrdíme OK
  8. skontrolujeme, či je Frekvencia nastavená na 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900. Ak nie je, nastavíme frekvenciu a prenosovú rýchlosť pomocou čísiel na ovládači od Set-top boxu 402000, počkáme 3-5 s a potvrdíme OK
  9. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice. Po ukončení vyhľadávania treba potvrdiť 2 x OK

STB nás vráti na prvú stanicu v zozname.

Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov