Prečo aplikácia žiada o povolenie pri inštalácii na Google Play?

Rovnako ako ktorákoľvek iná aplikácia inštalovaná prostredníctvom Google Play si vyžaduje aj Horizon Go určité základné povolenie pred tým, než spustia inštaláciu. Povolenia sú vyžadované pre sprístupnenie všetkých funkcií aplikácie.