Presmerovanie hovorov, podržanie hovoru a iné

Návody na nastavenia pre:

 

  • Hlasovú schránku
  • Spätné volanie
  • Funkciu Nerušiť
  • Presmerovať všetky volania
  • Presmerovať keď je obsadené
  • Presmerovať neprijaté volania 

 

nájdete na stránke funkcie telefónu