Poskytuje UPC podrobný rozpis hovorov?

Podrobný rozpis hovorov je možné zabezpečiť:

 

  • jednorázový
  • pravideľný


Požiadať o vystavenie podrobného rozpisu hovorov je možné:

 

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
  • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:


            UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
            Ševčenkova 36
            P.O.BOX 216
            850 01 Bratislava 5

 

  • Elektronickou poštou na post@upc.sk
  • Osobne na Zákazníckom stredisku


Poplatky za vystavenie podrobných rozpisov hovorov sú účtované podľa tarify.