Akým spôsobom sú zákazníkom v sieti UPC prideľované telefónne čísla?

Telefónne čísla sú volené na základe náhodného výberu. Čísla podľa vlastného výberu, tzv. zlaté, strieborné čísla, sú spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa Tarify.