Akým spôsobom je možné objednať alebo zmeniť telefónnu službu?

Telefónny produkt je možné zmeniť týmito spôsobmi:

 

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
  • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

        UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
        Ševčenkova 36
        P.O.BOX 216
        850 01 Bratislava 5

 

  • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk
  • Osobne na Zákazníckom stredisku