Poskytuje UPC Internet službu IP telefonovania?

O tejto službe sa do budúcnosti uvažuje.