Spätné volanie

Funkciu spätného volania posledného volajúceho môžete využiť v prípade zmeškania volania (neodpovedané volanie a/alebo volanie presmerované do hlasovej schránky). Táto Vám umožní uskutočniť spätné volanie na číslo posledného volajúceho (pokiaľ číslo volajúceho nebolo utajené) a taktiež môžete uskutočniť spätné volnie na číslo účastníka, s ktorým ste naposledy telefonovali.


Funkca nie je k dispozícii pre užívateľov telefónneho balíku BASIC

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte ✱58# pre aktiváciu funkcie
  3. systém automaticky vytočí číslo zo zoznamu zmeškaných hovorov
  4. zložte slúchadlo stlačením