Presmerovať všetky volania

Presmerujte všetky prichádzajúce volania na iné - Vami určené telefónne číslo.

Aktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte ✱21✱ pre aktiváciu funkcie
  3. zadajte číslo, na ktoré sa presmerujú všetky prichádzajúce volanie, stlačte #
  4. systém Vám oznámi úspešnú aktiváciu
  5. zložte slúchadlo stlačením

 

Deaktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte #21# pre deaktiváciu funkcie
  3. systém Vám oznámi úspešnú deaktiváciu
  4. zložte slúchadlo stlačením