Presmerovať neprijaté volania

Presmerujte všetky neprijaté prichádzajúce volania na iné - Vami určené telefónne číslo.

 

Táto funkcia umožňuje, aby boli všetky Vami neprijaté prichádzajúce volania presmerované na iné - Vami určené telefónne číslo.

Aktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte ✱61✱ pre aktiváciu funkcie
  3. zadajte telefónne číslo, na ktoré sa neprijaté prichádzajúce volania majú presmerovať a stlačte #
  4. systém Vám oznámi úspešnú aktiváciu
  5. zložte slúchadlo stlačením

 

Deaktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte #61# pre deaktiváciu funkcie
  3. systém Vám oznámi úspešnú deaktiváciu
  4. zložte slúchadlo stlačením