Presmerovať keď je obsadené

Presmerujte prichádzajúce volania, ak na vašom čísle prebieha iné volanie.

 

Táto funkcia umožňuje, aby boli prichádzajúce volania presmerované na iné - Vami určené telefónne číslo v prípade, ak funkcia Podržanie prichádzajúceho volania s identifikáciou volajúceho je aktivovaná a na Vašom čísle práve prebieha Konferenčné volanie alebo prebieha volanie medzi dvoma účastníkmi nie je aktivovaná – prichádzajúce volanie bude presmerované aj počas Vášho volania iba s jedným účastníkom.

Aktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte ✱67✱ pre aktiváciu funkcie
  3. zadajte číslo, na ktoré sa prichádzajúce volania majú presmerovať, stlačte #
  4. systém Vám oznámi úspešnú aktiváciu
  5. zložte slúchadlo stlačením

 

Deaktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte #67# pre deaktiváciu funkcie
  3. systém Vám oznámi úspešnú deaktiváciu
  4. zložte slúchadlo stlačením