Funkcia Nerušiť

Táto funkcia Vám umožňuje zablokovať všetky prichádzajúce volania. Volajúci dostane príslušné blokovacie hlásenie.


Funkca nie je k dispozícii pre užívateľov telefónneho balíku BASIC

Aktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte ✱24# pre aktiváciu funkcie
  3. systém Vám oznámi úspešnú aktiváciu
  4. zložte slúchadlo stlačením

 

Deaktivácia služby

  1. zdvihnite slúchadlo, stlačte a čakajte na oznamovací tón
  2. zadajte #24# pre deaktiváciu funkcie
  3. systém Vám oznámi úspešnú deaktiváciu
  4. zložte slúchadlo stlačením