Hlasová schránka

Hlasová schránka prijme volanie rovnako ako telefónny záznamník. Volanie sa po 24 sekundách prepne do hlasovej schránky a volajúci môže zanechať odkaz. Svoje odkazy si môžete vypočuť bezplatne zo svojho UPC telefónu vytočením čísla *207.


K svojim odkazom v hlasovej schránke sa dostanete aj v prípade, pokiaľ ste mimo domova. Stačí zadať telefónne číslo aj s predvoľbou mesta (2) 207 20 207 zo SR alebo +421 2 207 20 207 zo zahraničia, zadať svoje telefónne číslo s predvoľbou Vášho mesta a 4 až 6 miestny bezpečnostný kód.

Vypočutie správ

pre vypočutie správ, stlačte 1

 

Zmena nastavení

  • pre zmenu nastavení, stlačte 3
  • pre zmenu osobného uvítania, stlačte 1
  • pre zmenu Vášho mena, stlačte 2
  • pre zmenu hesla, stlačte 4

 

Informácie o odkazovej schránke

pokiaľ nezadáte 1 pre vypočutie správ, ani 3 pre zmenu nastavení, systém Vám ponúkne podrobnejšie informácie o odkazovej schránke

 

  • pre viac informácií o možnostiach, stlačte 8
  • pre všeobecné informácie o systéme, stlačte 88
  • pre novú pomoc, stlačte 888