Postup pripojenia na sieť UPC Wi-Free cez Windows 7

Podrobný návod pripojenia vo Windows 7

 

Ľavým tlačidlom myši

kliknite na ikonku Wi-Fi

 

V zozname dostupných sietí nájdite UPC Wi-Free,

kliknite na ňu a kliknite na Pripojiť

 

Zadajte svoje užívateľské meno do mojeUPC
a heslo do UPC Wi-Free, ktoré ste si vytvorili v mojeUPC. Heslo sa líši
od prihlasovacieho hesla do mojeUPC. Potvrďte tlačidlom OK

 

Teraz je Vaše zariadenie

pripojené k sieti UPC Wi-Free

Inštalácia certifikátu

 

Otvorte stiahnutý certifikát LGI_Root_CA.cer dvojklikom

 

Kliknite na Inštalovať certifikát

 

Kliknite na Ďalej

Vyberte možnosť

Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore

a kliknite na Prehľadávať

Kliknite na možnosť

Dôveryhodné koreňové certifikačné autority

a potvrďte OK

 

Kliknite na Ďalej

 

Kliknite na Dokončiť

Potvrďte inštaláciu zabezpečenia

kliknutím na Áno

 

V okne Sprievodca importom certifikátov

kliknite na OK

Nastavenie profilu Wi-Fi siete

 

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Wi-Fi

 

Kliknite na Otvoriť centrum sietí

 

Kliknite na Správa bezdrôtových sietí

 

Kliknite na Pridať

 

Kliknite na

Manuálne vytvoriť sieťový profil

Je nutné mať vyplnené položky nižšie

(niektoré budú predvyplnené automaticky)
Názov siete: UPC Wi-Free
Typ zabezpečenia: WPA2-Enterprise
Typ šifrovania: AES
Vyberte Spustiť toto pripojenie automaticky
Následne kliknite na Ďalej

 

Kliknite na Zmena nastavenia pripojenia

 

Prepnite na záložku Zabezpečenie

 

Kliknite na Nastavenie

V zozname certifikátov zvoľte

Liberty Global Root Certification Authority

a kliknite na Konfigurovať

 

V okne Vlastnosti protokolu EAP MSCHAPv2

NESMIE BYŤ zvolené "Automaticky použiť moje meno a heslo systému...".

Potvrďte OK

 

V okne Protected EAP-vlastnosti

kliknite na OK

 

Kliknite na Rozšírené nastavenie

Vyberte možnosť Zadajte režim overovania

v zozname vyberte Overenie používateľa

a kliknite na OK

 

V okne Bezdrôtová sieť UPC Wi-Free - vlastnosti

kliknite na OK

 

V okne Manuálne vytvorenie pripojenia k bezdrôtovej sieti

kliknite na Zavrieť