Postup pripojenia na sieť UPC Wi-Free cez Mac OS

 

Kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia

a vyberte sieť UPC Wi-Free

Zadajte svoje užívateľské meno do mojeUPC
a heslo do UPC Wi-Free, ktoré ste si vytvorili v mojeUPC. Heslo sa líši
od prihlasovacieho hesla do mojeUPC. Potvrďte tlačidlom Pripojiť