Postup pripojenia na sieť UPC Wi-Free cez iPhone

 

Kliknite na ikonu Nastavenia

 

Vyberte Wi-Fi pripojenie 

 

Zo zoznamu dostupných Wi-Fi sietí

zvoľte sieť s názvom UPC Wi-Free

 

Zadajte svoje užívateľské meno do mojeUPC

a heslo do UPC Wi-Free,

ktoré ste si vytvorili v mojeUPC.

Heslo sa líši od prihlasovacieho hesla

do mojeUPC. Potvrďte tlačidlom Pripojiť

 

Potvrďte prijatie certifikátu

kliknutím na Dôverovať

 

Teraz sa Vaše mobilné zariadenie

môže automaticky pripojiť k UPC Wi-Free,

pokiaľ je k dispozícii