Postup pripojenia na sieť UPC Wi-Free cez Android

 

Kliknite na ikonu Nastavenia

 

Vyberte Wi-Fi pripojenie 

 

Zapnite príjem Wi-Fi

 

Zo zoznamu dostupných Wi-Fi sietí

zvoľte sieť s názvom UPC Wi-Free

 

Zadajte svoje užívateľské meno

do mojeUPC (e-mail)

a heslo do UPC Wi-Free,

ktoré ste si vytvorili v mojeUPC.

Heslo sa líši od prihlasovacieho hesla

do mojeUPC.  

 

 

Skontrolujte, že je nastavené:
 

  • Metóda EAP: PEAP
  • Fáza 2 overenia: MSCHAPV2
  • Certifikát CA: zvoľte novo stiahnutý certifikát LGI_Root_CA

 
Potvrďte tlačidlom Pripojiť.

Inštalácia certifikátu

Stiahnite inštaláciu certifikátu kliknutím na odkaz nižšie (inštalácia
certifikátu môže vyžadovať zabezpečiť Vaše zariadenie zámkom obrazovky):

 

LGI_Root_CA.cer

 

 

Po stiahnutí certifikátu

pokračujte do menu Nastavenia

a vyberte Bezpečnosť

 

Vyberte možnosť Správa certifikátov

(niektoré verzie Androidov

majú v sekcii Bezpečnosť

priamo možnosť Inštalácia z úložiska)

 

Zvoľte možnosť

Inštalácia z úložiska

 

Nájdite stiahnutý certifikát

LGI_Root_CA.cer

 

Uložte certifikát

pod rovnakým menom

 

Certifikát LGI_Root_CA.cer

sa nainštaloval

Ako odinštalovať certifikát

 

Otvorte si Nastavenia

a vyberte možnosť Bezpečnosť

 

Vyberte možnosť

Správa certifikátov

 

Vyberte možnosť

Dôveryhodné prístupové oprávnenia

 

Zvoľte si záložku

Používateľ

 

Po zvolení certifikátu

sa Vám zobrazia informácie

a úplne dolu máte možnosť Odstrániť

 

Po kliknutí na Odstrániť,

potvrdíte tlačidlom OK