Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam MAC?

Tento krátky návod Vám ukáže, ako pripojiť počítač Mac na káblový router UPC.

 

Na začiatok je dôležité poznať názov Vašej UPC bezdrôtovej siete tzv. SSID a heslo.

 

Tieto údaje nájdete na nálepke na spodnej časti modemu a sú prednastavené.

 

Pozor, pri zadávaní hesla je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená.

Ako prvé je potrebné kliknúť na ikonu bezdrôtovej siete, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

V prípade, že je AirPort (Režim Lietadlo) vypnutý , je potrebné vybrať "Turn Airport On" (Zapnúť AirPort) . V prípade , že je už AirPort zapnutý prejdite k ďalšiemu kroku.

 

Mal by sa zobraziť zoznam bezdrôtových sietí v dosahu vášho počítača. Vyberte názov siete, ktorý zodpovedá názvu Vašej UPC bezdrôtovej siete čiže SSID.

Následne budete vyzvaní na zadanie hesla, ktoré uvedené na nálepke na spodnej časti modemu a je prednastavené.

Po zadaní hesla kliknite na "Join" (Pripojiť). Pri niektorých operačných systémoch MAC sa Vás systém spýta na typ zabezpečenia bezdrôtovej siete . Predvolený typ je WPA - osobné.

 

Ak ste správne zadali heslo, mali by ste byť pripojení k UPC bezdrôtovej sieti . Môžete si to skontrolovať kliknutím na ikonu bezdrôtovej siete, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

 

Teraz ste pripojený k UPC bezdrôtovej sieti.