Ako reštartovať alebo resetovať modem?

Reštart modemu

 

 1. Vypnite počítač (cez ponuku "Štart > Vypnúť")
 2. Odpojte modem z napájania vytiahnutím sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky
 3. Počkajte cca 15 sekúnd
 4. Zapnite modem a počkajte, kým sa kontrolky ustália (prestanú blikať)
 5. Zapnite počítač a pripojte sa na Vašu UPC wifi sieť
 6. Pripojenie je nastavené
 

Reset modemu

 

Pre hardvérový reset do pôvodných nastavení:

 

 1. Vypnite modem tlačidlom ON/OFF alebo z elektrickej zásuvky
 2. Zasuňte tenký predmet do dierky pre reset, kotrý nájdete zo zadnej strany
 3. Zapnite modem
 4. Po 15 sekundách vytiahnite tenký predmet z tejto reset dierky
 5. Následne sa zariadenie bude načítavať 5-30 minút

Pozor! Ak vykonáte reset, modem sa nastaví do pôvodných továrenských nastavení. Ak ste menili názov alebo heslo Vašej UPC wifi siete, je potrebné túto zmenu vykonať opätovne.