Veľkosť správy a zdielanie dokumentov cez upcMail

V rámci upcMail môžete odosielať a prijímať správy vo veľkosti až 20 megabajtov (MB), vrátane príloh. Prichádzajúce správy s veľkosťou viac ako 20 MB budú vrátené odosielateľovi.
 
Nepodporované prílohy sú:

 

.ade, .adp, .bat,

.chm, .cmd, .com, .cpl,
.exe, .hta, .ins, .isp,

.jar, .jse, .lib, .lnk, .

mde, .msc, .msp, .mst,
.pif, .scr, .sct, .shb, .sys,

.vb, .vbe, .vbs, .vxd,

.wsc, .wsf, .wsh
 
Jednou z nových funkcií upcMail je úložisko dokumentov (Drive), cez ktoré môžete zdielať dokumenty bez toho, aby ste si zaplnili mailovú schránku.