Prečo je môj emailový účet upcMail zablokovaný?

Váš účet mohol byť dočasne deaktivovaný v dôsledku mimoriadneho používania alebo nadmerným prijímaním a odosielaním nevyžiadanej pošty. Prosím, skontrolujte si, či je Vaše heslo dostatočne chránené. Heslo by malo spĺňať tieto kritéria:

 

  • Musí obsahovať od 8 do 64 znakov
  • Musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno
  • Musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno
  • Musí obsahovať aspoň jedno číslo
  • Nesmie obsahovať tri za sebou opakujúce sa znaky
  • Nesmie obsahovať medzery

 
Pre riešenie a opätovnú aktiváciu môžete požiadať telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.