Čo je to upcMail?

upcMail je emailový účet, automaticky generovaný ako doplnková služba k internetu od UPC. Emailové konto je pridelené konto pri aktivácii služby a je platné počas trvania zmluvy. Končí, ako pri ostatných doplnkových službách, ukončením zmluvného vzťahu, alebo prepisom zmluvy na nového užívateľa alebo subjekt.
 
V rámci emailového účtu je možnosť vytvorenia emailových podúčtov alebo aliasov.
 
Spravovať Váš emailový účet (vytvorenie aliasov, zmena hesla atď) môžete jednoducho na našej internetovej stránke v sekcii Administrácia upcMail.
 
Ak ukončíte zmluvu, Vaše emailové konto bude automaticky deaktivované, preto odporúčame zálohovať si dôležité emaily.