Čo je to podúčet?

Podúčet pre upcMail je unikátna emailová adresa s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
  
To znamená, že si dokážete vytvoriť k hlavnej emailovej schránke od nás peter.sikovny@upcmail.sk samostatný podúčet janka.sikovna@upcmail.sk.
 
Do tohto emailového účtu budete pristupovať s vlastným prihlasovacím menom a heslom.

 
Vytvorenie Vášho podúčtu môžete vykonať v sekcii Administrácia upcMail.