Čo je to ALIAS?

Alias pre upcMail je iný názov toho istého emailového konta.
 
Pre jednu emailovú schránku je možné vytvoriť viacero aliasov.
 
Napríklad Vaša hlavná emailová schránka bude peter.sikovny@upcmail.sk a vytvoríte si k nemu alias janka.sikovna@upcmail.sk. Každý email napísaný na adresu peter.sikovny@upcmail.sk a janka.sikovna@upcmail.sk pôjde do Vašej hlavnej emailovej schránky.
 
Technicky to znamená, že adresa janka.sikovna@upcmail.sk fyzicky neexistuje ako samostatné konto, ale len ako presmerovanie do schránky peter.sikovny@upcmail.sk.
 
Do jednej schránky a môžete smerovať viacero aliasov.
 
Vytvorenie Vašich aliasov môžete vykonať v sekcii Administrácia upcMail.