Registrácia modemu

Odporúčame pripojiť modem LAN káblom na počítač (bez vlastného WiFi routra).

 

Následne otvoriť stránku:

 

http://chello.upc.sk/reg/login.jsp

 

a použiť údaje zo sprievodného listu označeného „Údaje pre správu a registráciu konta“ .