Nový modem stále bliká, resp. nemá signál

Modem je potrebné po pripojení do elektrickej siete nechať približne hodinu zapnutý, pokiaľ si naladí svoju frekvenciu. Ak ani po hodine na modeme nesvietia kontrolky Power a online, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.