Na modeme nebliká kontrolka link

Odporúčame kontrolu LAN (sieťový) kábla, odpojiť a spätne pripojiť obe strany, v modeme aj v počítači. Ak využívaťe WiFi router odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia LAN kábla v porte WAN a v modeme.