Modem vydáva piskľavý zvuk

Zariadenie je potrebné vymeniť na Zákazníckom stredisku.