Bliká kontrolka online

Ak je využívaný modem Arris tak na bočnej strane je tlačidlo stand-by. Po stlačení tohto tlačidla by mala kontrola online zasvieti a spustí sa internet.