Formulár pre hlásenie porúch digitálnej televízie

    Kontaktné údaje

  1. Vaše meno je povinná položka
  2. Adresa inštalácie služby je povinná položka
  3. Údaje závady

  4. Popis závady je povinná položka
  5. Čas, kedy sa porucha prejavila je povinná položka