Webhosting

Dňa 30. 9. 2021 bolo ukončené poskytovanie doplnkovej služby "Voľný priestor pre domovskú stránku", ktorú ste mohli využívať v rámci služby internetového pripojenia od našej spoločnosti.

Táto zmena nemá mať žiaden vplyv na funkcionalitu či ďalšie parametre Vášho internetového pripojenia.

 

V prípade, že ste poskytnutý webový priestor využívali na Vaše dáta, môžeme Vám odporučiť doplnkovú službu „Balík Host“ alebo „Balík Host Plus“ ako plnohodnotné náhradné riešenie, s výrazne vyššou kapacitou a spĺňajúce všetky aktuálne kritériá bezpečnosti a kompatibility. V prípade záujmu o jeho zakúpenie nás kontaktujte na telefónnom čísle 02 / 594 22 222.

 

V záujme zachovania Vašich dát Vás chceme požiadať, aby ste si Váš nahraný obsah stiahli a zálohovali, nakoľko ku dňu 30. 9. 2021 bude poskytovanie služby voľného priestoru pre domovskú stránku, ako aj možnosť prístupu k Vašim dátam ukončené.

 

Zároveň Vás informujeme, že vyššie uvedené zmeny predstavujú podľa ust. § 44 ods. 9 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podstatnú zmenu zmluvných podmienok. Ak túto zmenu neakceptujete, máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb v časti týkajúcej sa poskytovania služby prístupu do siete internet bez sankcie, a to do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny.

 

V prípade ďalších otázok alebo nejasností Vám doplňujúce informácie radi poskytneme prostredníctvom telefónnej UPC Infolinky 02 / 594 22 222, alebo e-mailom na post@upc.sk, či osobne na našich zákazníckych strediskách.

 

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a želáme príjemné chvíle strávené so službami našej spoločnosti.