Definícia vernostného portfólia a zľavy

Pri základných UPC produktoch si vždy môžete vybrať z dvoch cenových úrovní - nevernostnú alebo vernostnú.

 

Účtovanie služieb a poskytovanie zľavy

Vo vernostnom portfóliu sú ceny služieb uvedené s vernostnou zľavou. Ak ste si vybrali a chcete využívať službu z vernostného portfólia, podmienky pre poskytnutie zľavy splníte po uplynutí doby uvedenej v zmluve, resp. po 12 mesiacoch riadneho užívania služieb (vernostné obdobie). Zľava sa však prejaví vo Vašej faktúre už od začiatku, to znamená od aktivácie (inštalácie) služby z vernostného portfólia.


Ak však nesplníte podmienky pre poskytnutie zľavy, zašleme Vám opravenú faktúru. V opravenej faktúre Vám doúčtujeme nevernostnú cenu služieb, a to od začiatku prebiehajúceho vernostného obdobia.

 

Vernostné obdobia jednotlivých služieb sú na sebe nezávislé a plynú od dátumu aktivácie služby. Ak užívate dve služby s vernostnou zľavou a rozhodnete sa jednu z nich ukončiť, vernostné obdobie pri druhej službe bude plynúť bez prerušenia.

Zmena alebo ukončenie služieb v prebiehajúcom vernostnom období

V priebehu vernostného obdobia môžete prijať vyššiu ponuku v rámci vernostného portfólia, vernostné obdobie Vám začne plynúť nanovo odo dňa aktivácie novej služby.

 

Prijatie nižšej ponuky v rámci vernostného portfólia preruší plynutie vernostného obdobia a my Vám vystavíme opravenú faktúru.

 

Ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete využívať vernostné výhody, môžete kedykoľvek prejsť na nevernostnú cenu služieb. To však znamená, že prerušíte trvanie vernostného obdobia a my Vám opäť vystavíme opravenú faktúru.

Predĺženie vernostného obdobia

Vernostné výhody Vám radi poskytneme aj v nasledujúcom vernostným období, a to za rovnakých podmienok.

 

Ak ste s využívaním vernostných výhod spokojní a neozvete sa nám, začne plynúť nové vernostné obdobie.

 

Ak by ste už naďalej nechceli užívať služby z vernostného portfólia, dajte nám prosím vedieť v dostatočnom predstihu pred uplynutím vernostného obdobia, aby sme zmenu mohli včas spracovať.