Vyjadrenia k sieťam a vytyčovanie

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

 

Žiadosti môžete doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska, alebo zasielať elektronickou poštou na adresy:

 

Vážený zákazník,

v záujme zníženie rizika prenosu koronavírusu prichádzame od dnešného dňa s nasledovnými opatreniami:

1. Žiadosti k vydávaniu stanoviska je možné zaslať mailom, prípadne poštou.

2. Vydávanie stanoviska bude do odvolania zasielané mailom, prípadne poštou.

Ďakujeme za pochopenie

 

bratislava_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Bratislavu

 
 

zapad_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Bratislavský kraj (okrem Bratislavy), Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj

 
 

stred_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Banskobystrický kraj

 
 

vychod_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Košický a Prešovský kraj

 
 

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť:
a) v hotovosti na strediskách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Trnava, Nové Zámky, Levice)
b) bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník zákaznického strediska)

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.