Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

 

Žiadosti môžete odoslať prostredníctvom online formulára nižšie, doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska.

 

Objednávka žiadateľa k vytýčeniu a vyjadreniu sietí

Žiadosti môžete odoslať prostredníctvom elektronickej objednávky nižšie

alebo doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska.

Bratislava

Tu môžete podať
online žiadosť
pre Bratislavu

 
 

Západ

Žiadosti pre kraje:
Nitriansky, Trenčiansky,
Trnavský a Žilinský

 
 

Stred

Žiadosti
pre Banskobystrický
kraj

 
 

Východ

Žiadosti pre
Prešovský
a Košický kraj

 
 

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť:
a) bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník UPC po vyplnení formulára)
b)  v hotovosti na zákazníckych strediskách

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.