Vyjadrenia k sieťam a vytyčovanie

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

 

Žiadosti môžete doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska, alebo zasielať elektronickou poštou na adresy:

 

Vážený zákazník,

v záujme zníženie rizika prenosu koronavírusu prichádzame od dnešného dňa s nasledovnými opatreniami:

1. Žiadosti k vydávaniu stanoviska je možné zaslať mailom, prípadne poštou.

2. Vydávanie stanoviska bude do odvolania zasielané mailom, prípadne poštou.

Ďakujeme za pochopenie

 

bratislava_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Bratislavu

 
 

zapad_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Bratislavský kraj (okrem Bratislavy), Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj

 
 

stred_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Banskobystrický kraj

 
 

vychod_vyjadrenie@upc.sk

vyjadrenia pre Košický a Prešovský kraj

 
 

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť:
a) v hotovosti na strediskách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Trnava, Nové Zámky, Levice)
b) bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník UPC na vyššie uvedených emailových adresách)

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.