Pripojiť Wi-Fi

Pripájam počítač

Vyberte operačný systém Vášho zariadenia:

Windows 8
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam Windows 8 v PC alebo notebooku?

Ako pripojiť Windows 8 PC alebo Notebook:

 

Otvorte aplikačnú lištu a vyberte "Nastavenia"

Vyberte ikonu bezdrôtovej siete . Zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí

Vyberte si bezdrôtovú sieť, na ktorú sa prajete pripojiť.

Stlačte tlačidlo Pripojiť (Connect)

Po vyzvaní zadajte kľúč zabezpečenia siete ( sieťové heslo ) , a potom kliknite na tlačidlo Ďalší.

Vyberte , či chcete zdieľať s ostatnými počítačmi a zariadeniami v sieti (ak budete vyzvaní).

Ak ste správne zadali heslo , mali by ste byť pripojený k UPC bezdrôtovej sieti.

Windows 7 alebo Vista
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam Windows 7 alebo Windows Vista v PC alebo notebooku?

Ak sa chcete pripojiť k UPC bezdrôtovej sieti , je najprv potrebné sa uistiť, či máte modem správne pripojený.

 

Pre Windows Vista and Windows 7:

 

Kliknite na menu Štart a vyberte "Control Panel" (Ovládací Panel)

Vyberte "Network and Internet" (Sieť a Internet)

Vyberte "Network and Sharing Center" (Centrum sietí)

Vyberte "Connect to a network" (Pripojiť k sieti)

Dvakrát kliknite na názov Vašej UPC siete, ktorú by ste mali mať zobrazenú v tomto zozname. Meno Vašej siete nájdete taktiež na nálepke na spodnej časti modemu a je označená "SSID"

Zadajte prednastavené heslo pre vašu UPC sieť. Nájdete ho taktiež na nálepke na spodnej časti modemu. Pozor, pri zadávaní hesla je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená.

Ak je heslo zadané správne a kliknite na "Connect" (Pripojiť), mali by ste byť pripojený k UPC bezdrôtovej sieti.

Mac OS
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam MAC?

Tento krátky návod Vám ukáže, ako pripojiť počítač Mac na káblový router UPC.

 

Na začiatok je dôležité poznať názov Vašej UPC bezdrôtovej siete tzv. SSID a heslo.

 

Tieto údaje nájdete na nálepke na spodnej časti modemu a sú prednastavené.

 

Pozor, pri zadávaní hesla je potrebné rozlišovať veľké a malé písmená.

Ako prvé je potrebné kliknúť na ikonu bezdrôtovej siete, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

V prípade, že je AirPort (Režim Lietadlo) vypnutý , je potrebné vybrať "Turn Airport On" (Zapnúť AirPort) . V prípade , že je už AirPort zapnutý prejdite k ďalšiemu kroku.

 

Mal by sa zobraziť zoznam bezdrôtových sietí v dosahu vášho počítača. Vyberte názov siete, ktorý zodpovedá názvu Vašej UPC bezdrôtovej siete čiže SSID.

Následne budete vyzvaní na zadanie hesla, ktoré uvedené na nálepke na spodnej časti modemu a je prednastavené.

Po zadaní hesla kliknite na "Join" (Pripojiť). Pri niektorých operačných systémoch MAC sa Vás systém spýta na typ zabezpečenia bezdrôtovej siete . Predvolený typ je WPA - osobné.

 

Ak ste správne zadali heslo, mali by ste byť pripojení k UPC bezdrôtovej sieti . Môžete si to skontrolovať kliknutím na ikonu bezdrôtovej siete, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

 

 

Teraz ste pripojený k UPC bezdrôtovej sieti.

 

Kde nájdem názov siete a heslo?

Meno Vašej siete a heslo nájdete na nálepke na spodnej časti modemu - je označené ako "SSID" a "Password" alebo v dokumentoch, ktoré ste obdržali ku Zmluve na tlačive s názvom „Údaje pre registráciu a správu konta".

 

Váš SSID bude vo formáte UPCxxxxxx a heslo bude osem veľkých písmen.

 

Viď obrázok:

 
 

Pripájam tablet

Vyberte operačný systém Vášho zariadenia:

Windows
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam zariadenie s Windows?

Ako pripojiť tablet s operačným systémom Windows 8:

 

Otvorte aplikačnú lištu a vyberte "Nastavenia"

Vyberte ikonu bezdrôtovej siete . Zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí

Vyberte si bezdrôtovú sieť, na ktorú sa prajete pripojiť.

Stlačte tlačidlo Pripojiť (Connect)

Po vyzvaní zadajte kľúč zabezpečenia siete ( sieťové heslo ) , a potom kliknite na tlačidlo Ďalší.

Vyberte , či chcete zdieľať s ostatnými počítačmi a zariadeniami v sieti (ak budete vyzvaní).

Ak ste správne zadali heslo , mali by ste byť pripojený k UPC bezdrôtovej sieti.

Android
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam zariadenie s Android?

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie Android na UPC bezdrôtové pripojenie , vyberte Android verziu firmvéru, kotrú obsahuje Vaše zariadenie (viete skontrolovať v Nastaveniach):

3.x Honeycomb, 4.x Ice Cream Sandwich or Jellybean
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôtová sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"

2.3 Gingerbread
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôt. sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"

KitKat 4.4
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôtová sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"
 

Ak chcete zistiť, akú verziu operačného systému máte vo Vašom zariadení so systémom Android, prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 

Poznámka: Tieto inštrukcie sa môžu mierne líšiť, v závislosti od typu zariadenia.

 

 1. Vyberte "Nastavenie"
 2. Prejdite na "O zariadení"
 3. Vaša verzia operačného systému Android bude uvedená vo "verzia Android", v tejto ponuke, napr. 4.4.2 (KitKat).
 
Nižšie uvedená tabuľka ukazuje kódové meno a zodpovedajúcu verziu operačného systému:
 
Code Name Version
Gingerbread

2.3 - 2.3.2

2.3.3 - 2.3.7

Honeycomb

3

3.1

3.2.x

Ice Cream Sandwich

4.0.1 - 4.0.2

4.0.3 - 4.0.4

Jelly Bean

4.1.x

4.3.x

4.2.x

KitKat 4.4 - 4.4.4

iOS
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam iPhone alebo iPad?

iPhone/iPad

 

Ak chcete pripojiť iPhone alebo iPad k UPC bezdrôtovej sieti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 

V nastaveniach vyberte Wi-Fi.

Posunutím "ON" pre spustenie začne zariadenie vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi. Počas niekoľkých sekúnd sa zobrazí zoznam všetkých dostupných sietí vo Vašom okolí. Ak nevidíte žiadny zoznam, znamená to, že nie sú žiadne siete v dosahu zariadenia

Existujú dva druhy sietí, verejné, tzv. privátne a súkromné. Privátne siete majú ikonu zámku vedľa nich. Sieť UPC je privátna sieť (automaticky heslovaná). Indikátory  vedľa každého názvu siete ukazujú silu spojenia - čím viac pruhov, tým je väčšia sila signálu.

 

Ak sa chcete pripojiť k privátnej sieti, budete potrebovať názov siete (SSID) a heslo. Tieto údaje sú uvedené na nálepke na spodnej časti modemu a sú prednastavené.

 

Kliknite na názov siete (SSID) a budete vyzvaní na zadanie hesla.

 

Zadajte heslo (POZOR - ak je potrebné rozlišujte malé a veľké písmena) a následne kliknite na "Pripojiť". Ak je heslo správne  symbol sa zobrazí na Vašom zariadení v hornej časti obrazovky.

 

Teraz ste pripojení k UPC bezdrôtovej sieti.

 

Pripájam telefón

Vyberte operačný systém Vášho zariadenia:

Windows
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam zariadenie s Windows?

Windows Phone

Ak sa chcete pripojiť k zabezpečenej bezdrôtovej sieti UPC pomocou svojho Windows Phone postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:

 

Otvorte menu aplikácií a vyberte Nastavenia (Settings):  

Kliknite na položku "Wi-Fi"

Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID".

Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi. Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password".

Po zadaní hesla kliknite na dokončenie procesu.

 

Teraz ste pripojení k UPC bezdrôtovej sieti.

Android
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam zariadenie s Android?

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie Android na UPC bezdrôtové pripojenie , vyberte Android verziu firmvéru, kotrú obsahuje Vaše zariadenie (viete skontrolovať v Nastaveniach):

3.x Honeycomb, 4.x Ice Cream Sandwich or Jellybean
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôtová sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"

2.3 Gingerbread
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôt. sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"

KitKat 4.4
Otvoriť Zatvoriť

 1. Otvorte menu aplikácií alebo posuňte nadol scroll-ovaciu lištu (smartphones) / či nahor (staršie tablety)
 2. Vyberte "Nastavenia"
 3. Uistite sa, či je bezdrôtová sieť aktivovaná - v časti "Bezdrôtové pripojenia a siete"
 4. Stlačte "Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)"
 5. Vyberte Vašu UPC sieť. Meno Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "SSID"
 6. Zadajte Vaše heslo k Wi-Fi . Heslo Vašej siete nájdete na nálepke na spodnej časti modemu alebo v dokumentoch k Zmluve a je označené ako "Heslo" alebo "Password"
 7. Stlačte "Pripojiť"
 

Ak chcete zistiť, akú verziu operačného systému máte vo Vašom zariadení so systémom Android, prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 

Poznámka: Tieto inštrukcie sa môžu mierne líšiť, v závislosti od typu zariadenia.

 

 1. Vyberte "Nastavenie"
 2. Prejdite na "O zariadení"
 3. Vaša verzia operačného systému Android bude uvedená vo "verzia Android", v tejto ponuke, napr. 4.4.2 (KitKat).
 
Nižšie uvedená tabuľka ukazuje kódové meno a zodpovedajúcu verziu operačného systému:
 
Code Name Version
Gingerbread

2.3 - 2.3.2

2.3.3 - 2.3.7

Honeycomb

3

3.1

3.2.x

Ice Cream Sandwich

4.0.1 - 4.0.2

4.0.3 - 4.0.4

Jelly Bean

4.1.x

4.3.x

4.2.x

KitKat 4.4 - 4.4.4

iOS
Otvoriť Zatvoriť

Ako sa môžem pripojiť do mojej UPC bezdrôtovej siete, ak využívam iPhone alebo iPad?

iPhone/iPad

 

Ak chcete pripojiť iPhone alebo iPad k UPC bezdrôtovej sieti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 

V nastaveniach vyberte Wi-Fi.

Posunutím "ON" pre spustenie začne zariadenie vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi. Počas niekoľkých sekúnd sa zobrazí zoznam všetkých dostupných sietí vo Vašom okolí. Ak nevidíte žiadny zoznam, znamená to, že nie sú žiadne siete v dosahu zariadenia

Existujú dva druhy sietí, verejné, tzv. privátne a súkromné. Privátne siete majú ikonu zámku vedľa nich. Sieť UPC je privátna sieť (automaticky heslovaná). Indikátory  vedľa každého názvu siete ukazujú silu spojenia - čím viac pruhov, tým je väčšia sila signálu.

 

Ak sa chcete pripojiť k privátnej sieti, budete potrebovať názov siete (SSID) a heslo. Tieto údaje sú uvedené na nálepke na spodnej časti modemu a sú prednastavené.

 

Kliknite na názov siete (SSID) a budete vyzvaní na zadanie hesla.

 

Zadajte heslo (POZOR - ak je potrebné rozlišujte malé a veľké písmena) a následne kliknite na "Pripojiť". Ak je heslo správne  symbol sa zobrazí na Vašom zariadení v hornej časti obrazovky.

 

Teraz ste pripojení k UPC bezdrôtovej sieti.

 

 

Zvýšte bezpečnosť svojej Wi-Fi siete

Zmena prednastaveného hesla

Zmeňte si prednastavené heslo Wi-Fi a zvýšte tak svoju bezpečnosť.

 

Pre zvýšenie zabezpečenia Wi-Fi pripojenia Vám odporúčame zmenu prednastaveného hesla Wi-Fi modemu. Pre zmenu hesla k Wi-Fi postupujte podľa krokov uvedených v návode podľa typu modemu alebo kontaktujte zákaznícky helpdesk na tel. čísle 02 594 22 222

Cisco EPC3925
Otvoriť Zatvoriť

 1. Zadajte do internetového prehliadača (explorer, mozilla firefox, chrome, opera, safari) IP adresu v tvare 192.168.0.1
 2. Po zadaní sa zobrazí tabuľka Prihlásenie. Keď sa prvý krát prihlasujete, zadajte bez mena a hesla, a iba potvrďte Log In. Po kliknutí Vás vyzve na zmenu mena a hesla do nastavenia zariadenia.
 3. Prejdite na možnosť Setup, potom kliknite na Quick Setup.
 4. Konečným krokom v kolónke Pre-Shared Key zmeníte heslo na Vami požadované. Pre ukončenie stlačte Save Settings

Ubee EVW 3226
Otvoriť Zatvoriť

 1. Zadajte do internetového prehliadača (explorer, mozilla firefox, chrome, opera, safari) IP adresu v tvare 192.168.0.1
 2. Po zadaní sa zobrazí tabuľka Prihlásenie. Zadajte do kolónky "meno" admin a do "heslo" tiež admin.
 3. Kliknite na možnosť Bezdrôtový, zvoľte záložku Zabezpečenie.
 4. Prejdite do kolónky Prístupová fráza a prepíšte heslo na Vami požadované. Pre úspešnú zmenu heslo znova zadať heslo do poľa o riadok nižšie následne stlačíte tlačidlo Uložiť.

Technicolor 7200
Otvoriť Zatvoriť

 1. Zadajte do internetového prehliadača (explorer, mozilla firefox, chrome, opera, safari) IP adresu v tvare 192.168.0.1
 2. Po zadaní sa zobrazí tabuľka Prihlásenie. Zadajte do kolónky "meno" admin a do "heslo" tiež admin.
 3. Kliknite na možnosť Bezdrôtové pripojenie, zvoľte záložku Bezpečnosť.
 4. Prejdite do kolónky Prístupová fráza a prepíšte heslo na Vami požadované. Pre úspešnú zmenu heslo znova zadať heslo do poľa o riadok nižšie, následne stlačte tlačidlo Uložiť.

Hitron
Otvoriť Zatvoriť

 1. Zadajte do internetového prehliadača (explorer, mozilla firefox, chrome, opera, safari) IP adresu v tvare 192.168.0.1
 2. Po zadaní sa zobrazí tabuľka Prihlásenie. Zadajte do kolónky "meno" admin a do "heslo" tiež admin.
 3. Kliknite na možnosť Základné Informácie, zvoľte záložku WPS a Bezpečnosť.
 4. Prejdite do kolónky Pass phrase a prepíšte heslo na Vami požadované. Pre úspešnú zmenu treba stlačiť Uložiť.

Mercury (COMPAL CH7465LG)
Otvoriť Zatvoriť

 1. Zadajte do internetového prehliadača (explorer, mozilla firefox, chrome, opera, safari) IP adresu v tvare 192.168.0.1
 2. Po zadaní sa zobrazí tabuľka, kde treba zadať heslo. Heslo nájdete na spodku modemu pod názvom Settings Password. Po zadaní kliknite na ikonku Použitie.
 3. Potom prejdite na možnosť Domov a presuňte sa na ikonku Nastavte WiFi sieť a kliknite.
 4. Zobrazí sa tabuľka v strede, kde v políčku Aktuálne WiFi heslo kliknite na možnosť Zmeniť. Pozor: nové heslo musí mať 10 znakov, z toho musí obsahovať 1 číslo a nesmie mať 8 malých písmen za sebou.
 5. Pre úspešnú zmenu hesla kliknite na možnosť Použi.