Pomôcť s Wi-Fi

Ako reštartovať alebo resetovať modem?
Otvoriť Zatvoriť

Reštart modemu

 

 1. Vypnite počítač (cez ponuku „Štart > Vypnúť“)
 2. Odpojte modem z napájania vytiahnutím sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky
 3. Počkajte cca 15 sekúnd
 4. Zapnite modem a počkajte, kým sa kontrolky ustália (prestanú blikať)
 5. Zapnite počítač a pripojte sa na Vašu UPC wifi sieť
 6. Pripojenie je nastavené
 
Reset modemu
 
Pre hardvérový reset do pôvodných nastavení:
 
 1. Vypnite modem tlačidlom ON/OFF alebo z elektrickej zásuvky
 2. Zasuňte tenký predmet do dierky pre reset, kotrý nájdete zo zadnej strany
 3. Zapnite modem
 4. Po 15 sekundách vytiahnite tenký predmet z tejto reset dierky
 5. Následne sa zariadenie bude načítavať 5-30 minút
 
Pozor! Ak vykonáte reset, modem sa nastaví do pôvodných továrenských nastavení. Ak ste menili názov alebo heslo Vašej UPC wifi siete, je potrebné túto zmenu vykonať opätovne.

Ako môžem zlepšiť rýchlosť Wi-Fi pripojenia?
Otvoriť Zatvoriť

Pre dosahovanie čo najlepších výsledkov rýchlosti Vášho internetového pripojenia odporúčame Vaše zariadenie (PC, notebook) pripojiť pomocou ethernetového kábla priamo do modemu.

 

Ak ste v bytovom dome (paneláku) s množstvom wifi zariadení, môže dôjsť bezdrôtovému rušeniu, resp. zahlteniu kanálov. Odporúčame reštartovať modem, to automaticky umožní vybrať najvhodnejší WiFi kanál. Reštart modemu vykonáte jeho odpojením z elektrickej energie po dobu 30 sekúnd a následným pripojením späť.

 

Test rýchlosti pripojenia Vášho viete vykonať tu: http://speedtest.upc.sk/

 

V prípade, že výsledok tohto rýchleho testu je nižší, než ste očakávali, postupujte podľa nasledujúcich rýchlych a jednoduchých krokov:

 

Zistite, koľko zariadení vo Vašej domácnosti je naraz online

Máte doma viacero notebookov, smartphonov a tabletov? Ak sú všetky online v rovnakú dobu naraz, môže prísť k spomaleniu rýchlosti.

 

Pozrite sa na obmedzenie rýchlosti Vášho zariadenia

Rýchlosť WiFi je limitovaný aj na niektorých zariadeniach. Skontrolujte špecifikácie Vášho zariadenia, aby ste zistili, či je schopné dosiahnuť očakávaných rýchlosti.

 

Oskenujte počítač na výskyt vírusov

Počítačové vírusy škodia vášmu počítaču. Nielenže zaberajú miesto na pevnom disku, ale navyše rozširujú osobné údaje, vymazávajú súbory a znefunkčňujú počítače. Väčšina vírusov, malware a spyware môže taktiež spôsobiť spomalenie počítača a ovplyniť aj rýchlosť Vášho pripojenia. Preto odporúčame nainštalovať antivírusovú ochranu na vašom PC.

 

UPC robí pre vás surfovanie po internete bezpečnejším. Pomocou firewall ochránime váš počítač proti vírusom a počítačovým červom. Ak predsa len máte vírus, odstráni ho náš anti-vírusový softvér optimálna internetová ochrana Smart Guard, bezpečnostný balík od UPC.

 

Použite najnovšiu verziu prehliadača

Pre bezpečné a rýchlejšie surfovanie po internete musí byť úplne aktualizovaný váš softvér, či už váš operačný systém (napríklad Windows), váš internetový prehliadač (napríklad Internet Explorer či Firefox). A samozrejme nezabudnite na bezpečnostný softvér. Pravidelne kontrolujte, či sú dostupné aktuálne verzie týchto programov a inštalujte ich do svojho počítača.

 

Uistite sa , že neexistujú žiadne iné programy bežiace na pozadí

Ak máte v pozadí otvorené programy ako nahrávanie alebo sťahovanie informácií napríklad BitTorrent alebo YouTube, bude to mať pravdepodobne dopad na výsledky Vášho testu rýchlosti. Uistite sa, že všetky tieto programy sú vypnuté pred vykonaním testu rýchlosti.

Ako sa správajú kontrolky modemov?
Otvoriť Zatvoriť

Cisco EPC 3925
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolky pri funkčnom internete:

 

POWER: SVIETI - značí, že modem je zapojený do elektrickej siete. Musí svietiť, nemôže blikať. (ak žiadna kontrolka na modeme nesvieti, závada je v napájaní do elektrickej siete)

 

DS: SVIETI - Táto kontrolka značí prichádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

US: SVIETI - Táto kontrolka značí odchádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

ONLINE: SVIETI - To značí funkčnosť internetového pripojenia... Nemôže blikať.

 

Ethernet 1-4; Wirelless (LINK,SETUP) - SVIETI alebo BLIKÁ. To značí, že modem a PC (prípadne router) sú správne prepojené ethernetovým káblom, resp. wifi (pri prechode dát môže blikať)

 

TEL1: SVIETI. To značí, že telefónna linka je funkčná, môže blikať počas uskutočňovania hovoru. Nemôže blikať, keď neprebieha telefonický hovor

 

TEL2: NESVIETI - Ak využívate len jednu telefónnu linku od spoločnosti UPC.

 

TEL2: SVIETI - Ak využívate dve telefónne linky od spoločnosti UPC. Ostatné pravidlá platia ako pri TEL1

Technicolor 7200
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolky pri funkčnom internete:

 

POWER: SVIETI - značí, že modem je zapojený do elektrickej siete. Musí svietiť, nemôže blikať. (ak žiadna kontrolka na modeme nesvieti, závada je v napájaní do elektrickej siete)

 

DS: SVIETI - Táto kontrolka značí prichádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

US: SVIETI - Táto kontrolka značí odchádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

ONLINE: SVIETI - To značí funkčnosť internetového pripojenia... Nemôže blikať.

 

Ethernet 1-4; Wirelless (LINK,SETUP) - SVIETI alebo BLIKÁ. To značí, že modem a PC (prípadne router) sú správne prepojené ethernetovým káblom, resp. wifi (pri prechode dát môže blikať)

 

TEL1: SVIETI. To značí, že telefónna linka je funkčná, môže blikať počas uskutočňovania hovoru. Nemôže blikať, keď neprebieha telefonický hovor

 

TEL2: NESVIETI - Ak využívate len jednu telefónnu linku od spoločnosti UPC.

 

TEL2: SVIETI - Ak využívate dve telefónne linky od spoločnosti UPC. Ostatné pravidlá platia ako pri TEL1

Ubee EVW 3226
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolky pri funkčnom internete:

 

POWER: SVIETI - značí, že modem je zapojený do elektrickej siete. Musí svietiť, nemôže blikať. (ak žiadna kontrolka na modeme nesvieti, závada je v napájaní do elektrickej siete)

 

 

DS: SVIETI - Táto kontrolka značí prichádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

US: SVIETI - Táto kontrolka značí odchádzajúce dáta. Musí svietiť, ak bliká alebo nesvieti, je závada so signálom, je potrebné skontrolovať, či nie je odpojená alebo porušená kabeláž, prípadne, či nebola avizovaná odstávka zo strany UPC

 

ONLINE: SVIETI - To značí funkčnosť internetového pripojenia... Nemôže blikať.

 

 

Ethernet 1-4; Wirelless (LINK,SETUP) - SVIETI alebo BLIKÁ. To značí, že modem a PC (prípadne router) sú správne prepojené ethernetovým káblom, resp. wifi (pri prenose dát môže blikať)

 

TEL1: SVIETI. To značí, že telefónna linka je funkčná, môže blikať počas uskutočňovania hovoru. Nemôže blikať, keď neprebieha telefonický hovor

 

TEL2: NESVIETI - Ak využívate len jednu telefónnu linku od spoločnosti UPC.

 

TEL2: SVIETI - Ak využívate dve telefónne linky od spoločnosti UPC. Ostatné pravidlá platia ako pri TEL1