Veľkosť správy a zdielanie dokumentov cez UPCmail

V rámci upcMail môžete odosielať a prijímať správy vo veľkosti až 20 megabajtov (MB), vrátane príloh. Prichádzajúce správy s veľkosťou viac ako 20 MB budú vrátené odosielateľovi.

 

Nepodporované prílohy sú .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

 

Jednou z nových funkcií upcMail je úložisko dokumentov (Drive), cez ktoré môžete zdielať dokumenty bez toho, aby ste si zaplnili mailovú schránku.