Čo ak schránku upcMail dlhšie nepoužívam?

V prípade, ak ste nepoužívali Vašu e-mailovú schránku upcMail dlhšie ako 5 mesiacov, môže dôjsť k jej suspendovaniu – deaktivovaniu.

 

Ak si prajete suspendovanú schránku upcMail znovu aktivovať, môžete o to požiadať telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.