Čo je to ALIAS?

Alias pre upcMail je iný názov toho istého emailového konta.

 

Pre jednu emailovú schránku je možné vytvoriť viacero aliasov.

 

Napríklad Vaša hlavná emailová schránka bude peter.sikovny@upcmail.sk a vytvoríte si k nemu alias janka.sikovna@upcmail.sk. Každý email napísaný na adresu peter.sikovny@upcmail.sk a janka.sikovna@upcmail.sk pôjde do Vašej hlavnej emailovej schránky.

 

Technicky to znamená, že adresa janka.sikovna@upcmail.sk fyzicky neexistuje ako samostatné konto, ale len ako presmerovanie do schránky peter.sikovny@upcmail.sk.

 

Do jednej schránky a môžete smerovať viacero aliasov.

 

Vytvorenie Vašich aliasov môžete vykonať v sekcii Administrácia upcMail.