Telefonovanie - otázky a odpovede

Všeobecné najčastejšie otázky a odpovede
Otvoriť Zatvoriť

Aký je rozdiel medzi službou UPC Telefón a klasickou telefónnou linkou?
Otvoriť Zatvoriť

Rozdiel je v "ceste" telefónneho signálu do bytu. Služba UPC telefón využíva rozvody káblovej televízie namiesto telefónneho kábla. Pre užívateľa služby žiaden rozdiel v kvalite nie je, UPC Telefón funguje rovnakým spôsobom, ako klasická pevná linka.

Akým spôsobom je možné objednať alebo zmeniť telefónnu službu?
Otvoriť Zatvoriť

Telefónny produkt je možné zmeniť týmito spôsobmi:

 

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
  • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 

Vypočutie odkazov z odkazovej schranky
Otvoriť Zatvoriť

Na telefónom aparáte je potrebné vytočiť *207. Služba je bezplatná.
 

Odkazová schránka je plná
Otvoriť Zatvoriť

Pre vypočutie a možnosť vymazania odkazov zavolajte na číslo *207. Služba je bezplatná.
 

Je možné vypnúť odkazovú schránku?
Otvoriť Zatvoriť

Vypnuť odkazovú schránku nieje možné.

Presmerovanie hovorov, podržanie hovoru a iné
Otvoriť Zatvoriť

Návody na nastavenia pre Hlasovú schránku, Spätné volanie, Funkciu Nerušiť,  Presmerovať všetky volania, Presmerovať keď je obsadené a Presmerovať neprijaté volania nájdete na stránke upc.sk/telefonovanie/funkcie-telefonu/

 

Poskytuje UPC podrobný rozpis hovorov?
Otvoriť Zatvoriť

Podrobný rozpis hovorov je možné zabezpečiť:

 

  • jednorázový
  • pravideľný


Požiadať o vystavenie podrobného rozpisu hovorov je možné:

 

  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222
  • Poslať písomnú žiadosť faxom na číslo 02/594 22 200
  • Poslať písomnú žiadosť poštou na adresu: 


UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5

 


Poplatky za vystavenie podrobných rozpisov hovorov sú účtované podľa tarify.

Akým spôsobom sú zákazníkom v sieti UPC prideľované čísla?
Otvoriť Zatvoriť

Telefónne čísla sú volené na základe náhodného výberu. Čísla podľa vlastného výberu, tzv. zlaté, strieborné čísla, sú spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa Tarify.

Koľko telefónnych prístrojov je možné pripojiť?
Otvoriť Zatvoriť

K jednej káblovej prípojke je možné pripojiť cez modem 2 telefónne prístroje s dvoma rôznymi telefónnymi číslami (Line 1 a Line 2).

Aký telefónny aparát je potrebný pre využívanie služby UPC Telefón?
Otvoriť Zatvoriť

Pre využitie služby UPC Telefón je možné využívať akýkoľvek telefónny aparát s možnosťou tónovej voľby so zapojením pomocou konektoru RJ-11 (štandardný telefónny konektor).

Po presťahovaní na novú adresu zostane zachované telefónne číslo?
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že je sťahovanie v rámci jednej číslovacej oblasti (napr. v rámci oblasti 02 - Bratislava, alebo 033 - Trnava), číslo zostáva zachované. V prípade, sa jedná o sťahovanie do inej číslovacej oblasti, nie je možné zachovať pôvodné číslo.

Ako je možné zrušiť službu UPC Telefón?
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že máte záujem vypovedať Zmluvu o pripojení, prípadne niektorú zo základných služieb (digitálna TV, analógová TV, internet, telefónna služba), je potrebné doručiť písomnú výpoveď spoločnosti UPC. Doručenie je možné:

 

  • osobne na Zákazníckom stredisku
  • poštou na:

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P.O.BOX 216
850 01 Bratislava 5


Výpovedná lehota je 1 mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
 

 

Technická podpora
Otvoriť Zatvoriť

Telefónny aparát nezvoní
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania závady kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222

Nefunguje display na telefónnom aparáte
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame výmenu telefónneho aparátu. V prípade, že bol telefónny aparát zakúpený v UPC, je záručná lehota dva roky a výmena je možná na Zákazníckom stredisku.

Na telefónnom aparáte nefungujú tlačidlá
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame výmenu telefónneho aparátu. V prípade, že bol telefónny aparát zakúpený v UPC prípadne Trnavatel, je záručná lehota dva roky a výmena je možná na Zákazníckom stredisku.

Na displeji slúchadla svieti nápis NEREGISTROVANÝ
Otvoriť Zatvoriť

V tomto prípade je potrebné vykonať registráciu slúchadla k základni podľa užívateľskej príručky.

Pri vytáčaní odchádzajúceho hovoru hlási obsadzovací tón
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania závady kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Nefungujú prichádzajúce prípadne odchádzajúce hovory.
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Telefónna služba v priebehu hovoru vypadáva.
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Nefunguje telefónna služba UPC, telefón je po zdvihnutí hluchý.
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Pri telefonovaní je nekvalitný zvuk
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény), rozbočovačov a kábel vedúci z modemu do telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií kontaktujte Zákaznícku linkuna 02/594 22 222.

Na modeme prerušovane blikajú kontrolky, telefonovanie nie je možné.
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút s následným znovu pripojením a rovnako aj základne telefónneho aparátu. V prípade pretrvávania komplikácií, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Je potrebná telefónna prípojka k využívaniu služby UPC Telefón?
Otvoriť Zatvoriť

Nie, k službe UPC Telefón nie je potrebné žiadne iné pripojenie než účastníckym káblom spoločnosti UPC.

Má káblová televízia, prípadne UPC internet vplyv na službu UPC Telefón
Otvoriť Zatvoriť

Služba UPC Telefón funguje nezávisle od ostatných služieb poskytovaných spoločnosťou UPC.

Poskytuje UPC Fiber Power službu IP telefonovania?
Otvoriť Zatvoriť

O tejto službe sa do budúcnosti uvažuje.

 

Otázky ohľadne účtovania
Otvoriť Zatvoriť

Ako sú účtované presmerované hovory?
Otvoriť Zatvoriť

Presmerovanie hovoru je odchádzajúci hovor z Vášho telefónu na Vami určené telefónne číslo. Pri presmerovaní hovoru sa účtuje presmerovaná časť hovoru. Cena hovoru je účtovaná podľa Tarify pre UPC Telefón, ktorú môžete nájsť v sekcii dokumenty.

Koľko stojí aktivácia služby CLIP (zobrazenie telefónneho čísla volajúceho)?
Otvoriť Zatvoriť

Pri všetkých službách UPC Telefón je služba CLIP automaticky bezplatne k dispozícii.

Je možné overiť počet prevolaných minút pri službe UPC Telefón?
Otvoriť Zatvoriť

Tento údaj je možné preveriť pri službách UPC Telefón 100 a UPC Telefón 200 a nachádza sa v sekcii Moje UPC.