Internet - otázky a odpovede

Všeobecné najčastejšie otázky a odpovede
Otvoriť Zatvoriť

Kedy je možné pripojiť klientovi internet na jeho adrese?
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že na adrese už v minulosti boli využívané služby UPC, je možné aktivovať služby po podpísaní Zmluvy o pripojení.


Dostupnosť je možné overiť na:

 

 • Overenie dostupnosti služieb na každej produktovej web stránke
 • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
 • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk 
 • Osobne na Zákazníckom stredisku

Aké sú požiadavky na počítač pre pripojenie do služby UPC Fiber Power?
Otvoriť Zatvoriť

Pre platformu Windows:

 

 • Procesor s rýchlosťou 2 GHz CPU
 • Operačná pamäť: 1 GB RAM
 • Harddisk: 7200 rpm SATA HDD
 • Sieťový adaptér: 1Gb/S LAN s konektorom RJ-45
 • CD-ROM 4-rýchlostný a viac 

 

Pre platformu MAC:

 

 • Procesor: PowerMAC
 • Operačná pamäť: 64 MB
 • Voľný priestor na HDD 100 MB
 • Sieťová karta: 10/ 100 MB s konektorom RJ-45 
 • CD-ROM 4-rýchlostný a viac

Pri službách UPC Fiber Power je nízka prenosová rýchlosť
Otvoriť Zatvoriť

Kde je možné zmerať rýchlosť pripojenia?
Otvoriť Zatvoriť

Rýchlosť internetového pripojenia je možné zmerať na speedmetre UPC http://speedtest.upc.sk/

Aký je názov siete a heslo v prípade využívania WiFi modemu od UPC?
Otvoriť Zatvoriť

Tieto údaje nájdete označené na spodnej strane WiFi modemu.
Pre 2,4 GHz sieť, pod označením SSID nájdete názov siete a pri ikone zámku nájdete heslo.

Pre aké operačné systémy poskytuje UPC technickú podporu?
Otvoriť Zatvoriť

Priamu podporu poskytuje UPC v súčasnosti pre operačné systémy Windows 98/98SE/MILENIUM/2000 a XP,Vista a 7.


Využívať je možné aj iné operačné systémy pre pripojenie na službu UPC Fiber Power, ale technickú podporu nie je možné poskytovať (napr. Linux, IOS..)
 

Zmena názov prípadne hesla wifi sieti (v prípade využívania WiFi modemu od UPC)
Otvoriť Zatvoriť

Do internetového prehliadača napíšete adresu 192.168.0.1, po zvolení jazyka je potrebné prihlásenie (užívateľské meno: „admin“, užívateľské heslo: „admin“) do WiFi modemu kde je v sekcii bezdrôtové pripojenie možné zmeniť názov a heslo WiFi siete.

Aké názvy domén a kont na e-mail požíva UPC?
Otvoriť Zatvoriť

Štandardnú doménu poskytuje UPC v tvare meno@upcmail.sk.


V prípade záujmu využívať inú doménu prípadne hosting, nás prosím kontaktujte e-mailom na: hosting@upc.sk
 

Poskytuje UPC statickú (fixnú) IP adresu?
Otvoriť Zatvoriť

Statická IP adresa je súčasťou služieb Business internet 30, 100 a 150 (pre služby UPC Fiber Power 2, 10, 30, 60, 120, 150 a 300 nie je možné pridelenie statickej IP adresy). Bližšie informácie o internetových službch so statickou IP adresou nájdete: biznis.upc.sk

Dôležité informácie o statickej IP adrese
Otvoriť Zatvoriť

Najčastejšie otázky k IPv6
Otvoriť Zatvoriť

Čo je IPv6?

IPv6 (Internet Protocol verzia 6) je nová generácia čísel internetového protokolu. Je to v podstate vylepšená IP verzia 4 (IPv4). Internet Protocol - bežne nazývaný IP - je súbor dohodnutých štandardov o tom, ako internet funguje. Oficiálne bol implementovaný v roku1982 a zabezpečuje technické predpisy, ktoré sú základom internetu sú rovnaké na celom svete. Základy IPv6 sú podobné tým z IPv4 - zariadenia môžu používať IPv6 ako zdroj a cieľové adresy odovzdať pakety cez sieť.

Pracuje UPC na implementácii IPv6?

Áno, UPC začalo pracovať na IPv6 už pred niekoľkými rokmi - v čase, keď sa začal preukazovať nedostatok IPv4 adries.

Kedy pristúpi UPC k implementácii IPv6?

Spoločnosť UPC začala s implementáciou IPv6 v r. 2012. Plánované ukončenie tohto procesu na nasadenie IPv6 bude v blízkej budúcnosti.

Prečo UPC implementuje IPv6?

Unikátne IPv4 adresy sa stávajú čoraz vzácnejšie, ale táto situácia neohrozuje momentálnu prevádzku internetových služieb UPC.

Prečo sú potrebné IPv6?

Množstvo voľných IPv4 čísel sa kráti, predovšetkým preto, že oveľa viac ľudí, ako bolo očakávané, teraz používajú internet spôsobmi, ktoré boli pôvodne nepredstaviteľné, ako napríklad video, chat, e-mail atď. Preto je potrebných viac IP adries.

Je možné, že ak UPC neskoro implementuje IPv6, zákazníci nebudú môcť používať svoje počítače?
Implementácia protokolu IPv6, ktorú si UPC zvolilo bude podporovať IPv4 aj IPv6 adresy a služby na rovnakej infraštruktúre, takže všetky zariadenia budú podporované dnes aj v budúcnosti.

Budú po implementácii IPv6 naďalej fungovať všetky ostatné služby (Antivírus,e-mail a pod.)?
Áno, implementácia nespôsobí žiadne prerušenie prevádzky. Nasadenie protokolu IPv6, ktorý UPC zvolilo bude podporovať v4 aj v6 IP adresy a služby na rovnakej infraštruktúre.

Prinesie implementácia IPv6 zákazníkom nejaké špecifické výhody?
Dlhodobou výhodou pre zákazníkov je, že každému zariadeniu v ich domácnosti môže byť pridelená jedinečná IP adresa, ktorá môže umožniť priamu komunikáciu s týmito zariadeniami (ako napr. chladnička, alebo stroj na kávu).
 

 

Technická podpora
Otvoriť Zatvoriť

Registrácia modemu
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame pripojiť modem LAN káblom na počítač (bez vlastného WiFi routra). Následne otvoriť stránku http://chello.upc.sk/reg/login.jsp a použiť údaje zo sprievodného listu označeného „Údaje pre správu a registráciu konta“ .

Po výmene WiFi routera / počítača je potrebná registrácia?
Otvoriť Zatvoriť

Nie, stačí reštartovať modem odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.

Internet je pomalý
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame  kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov. Ak situácia pretrváva, pripojiť počítač cez LAN (sieťový) kábel priamo na modem (v prípade, že využívate WIFI router je potrebné ho odpojiť), prípadne vyskúšať iný počítač.

Na modeme nesvieti žiadna kontrolka
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia modemu v elektrickej zásuvke, pripadne skontrolovať elektrickú zásuvku, z ktorej je modem napájaný (či v nej fungujú aj iné spotrebiče). Zároveň skontrolujte, či je do modemu správne zapojený napájací konektor.


Modemy (okrem modelov Emta a Arris) majú na zadnej strane tlačidlo na vypnutie, skontrolujte, či je v polohe ON.
 

Nový modem stále bliká, resp. nemá signál
Otvoriť Zatvoriť

Modem je potrebné po pripojení do elektrickej siete nechať približne hodinu zapnutý, pokiaľ si naladí svoju frekvenciu. Ak ani po hodine na modeme nesvietia kontrolky Power a online, kontaktujte Zákaznícku linku na 02/594 22 222.

Bliká kontrolka online
Otvoriť Zatvoriť

Ak je využívaný modem Arris  tak na bočnej strane je tlačidlo stand-by. Po stlačení tohto tlačidla by mala kontrola online zasvieti a spustí sa internet.

Na modeme nebliká kontrolka link
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame kontrolu LAN (sieťový) kábla, odpojiť a spätne pripojiť obe strany, v modeme aj v počítači. Ak využívaťe WiFi router odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia LAN kábla v porte WAN a v modeme.

Na modeme svietia všetky kontrolky
Otvoriť Zatvoriť

Je potrebná výmena modemu na zákazníckom stredisku.

Kontrolka DS / US bliká
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame odpojiť a spätne pripojiť koaxiálny (anténny) kábel na modeme aj v dátovej zásuvke. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť. V prípade pretrvávania závady nás kontaktujte na našu Zákaznícku linku 02/594 22 222.

Modem Arris – diagnostika správania podľa kontroliek
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolka Power a Cable blikajú súčasne - na modeme nie je signál. Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov a následne reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť. V prípade, že využívate aj WiFi router, je potrebné ho taktiež reštartovať rovnakým spôsobom.


Kontrolka Cable bliká - modem komunikuje s internetom, so serverom UPC, prípadne prijíma alebo odosiela dáta.


Kontrolka Online bliká - modem je v takzvanom spánkovom stand-by režime. V tomto režime modem nekomunikuje so sieťou a neprideľuje IP adresu na počítač. Stand-by režim sa zapína a vypína šedo-bielym tlačidlom stand-by na bočnej strane modemu.


Kontrolka Ethernet bliká - modem komunikuje s počítačom, prípadne iným zariadením za modemom, čiže routerom alebo switchom.


Ak kontrolka Ethernet nesvieti, odporúčame vyskúšať iný sieťový kábel, prípadne inú sieťovú kartu.
 

Modemy Cisco a Emta – diagnostika správania podľa kontroliek
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolka POWER nesvieti - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.

 

Kontrolka DS/US bliká- odporúčame odpojiť a spätne pripojiť koaxiálny (anténny) kábel na modeme aj v dátovej zásuvke. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.


Kontrolka ONLINE bliká - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následné znova zapojením. Ak táto kontrolka stále bliká, je možné vykonať reset modemu a to ideálne za pomoci spinky podržať resetovacie tlačidlo na zadnej strane modemu.


Kontrolka LINK nesvieti - odporúčame skontrolovať LAN (sieťový) kábel zapojený z modemu do WI-FI routra alebo počítača, prípadne odporúčame reštartovať tieto zariadenia odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.


Kontrolka TEL1/TEL2 - táto kontrolka indikuje stav pripojenia telefónnej linky

 

 • Ak SVIETI, je povolená telefónna služba. 
 • Ak BLIKÁ, linka 1 sa používa. 
 • Ak NESVIETI, telefónna služba TEL nie je povolená.


Ak teda nesvieti, odporúčame skontrolovať telefónny kábel zapojený z modemu do telefónnej základne, či je napevno dotlačený do koncoviek. Prípadne reštartovať modem aj telefónnu základňu odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.
 

Wi-Fi modem CISCO EPA3925 aUBee – diagnostika správania podľa kontroliek
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolka POWER nesvieti - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minút a následne znova zapojením.


Kontrolka DS/US bliká - odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.


Kontrolka ONLINE bliká - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následné znova zapojením. Ak táto kontrolka stále bliká, je možné vykonať reset modemu a to ideálne za pomoci spinky podržať resetovacie tlačidlo na zadnej strane modemu.

 

Kontrolka ETHERNET 1-4 - kontrolka sa rozsvieti po pripojení LAN (sieťového) kábla z modemu do Vášho zariadenia. Ak nesvieti, odporúčame skontrolovať, či je koncovka pripojená správne.

 

Kontrolka USB – indikuje pripojenia USB zariadenia, táto funkcia slúži na servisné účely.

 

Kontrolka WIRELESS link:

 

 • Ak SVIETI, bezdrôtový prístupový bod je funkčný. 
 • Ak BLIKÁ, prenášajú sa údaje prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. 
 • Ak NESVIETI, používateľ zakázal bezdrôtový prístupový bod.

 

Kontrolka WIRELESS setup:

 

 • Ak NESVIETI (normálny stav), nastavenie bezdrôtového pripojenia nie je aktívne 
 • Ak BLIKÁ prípadne SVIETI, používateľ aktivoval nastavenie bezdrôtového pripojenia, aby mohol do bezdrôtovej siete pridať nových bezdrôtových klientov.

 

Kontrolka TEL1/TEL2 - táto kontrolka indikuje stav pripojenia telefónnej linky

 

 • Ak SVIETI, je povolená telefónna služba. 
 • Ak BLIKÁ, linka 1 sa používa. 
 • Ak NESVIETI, telefónna služba TEL nie je povolená.

 

Ak teda nesvieti, odporúčame skontrolovať telefónny kábel  zapojený z modemu do telefónnej základne, či je napevno dotlačený do koncoviek. Prípadne reštartovať modem aj telefónnu základňu odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.
 

WIFI modem TECHNICOLOR – diagnostika správania podľa kontroliek
Otvoriť Zatvoriť

Kontrolka POWER nesvieti - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.


Kontrolka DS/US bliká - odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov. Následne je potrebný reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť.


Kontrolka ONLINE bliká - odporúčame reštartovať modem odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následné znova zapojením. Ak táto kontrolka stále bliká, je možné vykonať reset modemu a to ideálne za pomoci spinky podržať resetovacie tlačidlo na zadnej strane modemu.
Kontrolka ETH- kontrolka sa rozsvieti po pripojení LAN (sieťového) kábla z modemu do Vášho zariadenia. Ak nesvieti, odporúčame skontrolovať, či je koncovka pripojená správne.


Kontrolka WIRELESS:

 

 • Ak SVIETI, bezdrôtový prístupový bod je funkčný. 
 • Ak BLIKÁ, prenášajú sa údaje prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. 
 • Ak NESVIETI, používateľ zakázal bezdrôtový prístupový bod.

 

Kontrolka TEL1/TEL2 - táto kontrolka indikuje stav pripojenia telefónnej linky

 

 • Ak SVIETI, je povolená telefónna služba. 
 • Ak BLIKÁ, linka 1 sa používa. 
 • Ak NESVIETI, telefónna služba TEL nie je povolená.

 

Ak teda nesvieti, odporúčame skontrolovať telefónny kábel  zapojený z modemu do telefónnej základne, či je napevno dotlačený do koncoviek. Prípadne reštartovať modem aj telefónnu základňu odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následne znova zapojením.
 

Modem vydáva piskľavý zvuk
Otvoriť Zatvoriť

Zariadenie je potrebné vymeniť na Zákazníckom stredisku.

Pomoc pri nastavení e-mailového konta pre upcmail na Outlooku, Outlook Expresse, prípadne inom poštovom klientovi
Otvoriť Zatvoriť

Zobrazovacie meno: ľubovoľné meno, bude uvádzané prijímateľom e-mailov


E-mailová adresa: celá Vaša e-mailová adresa


Typ servera prichádzajúcej pošty: POP3.


Server prichádzajúcej pošty POP3: mail.chello.sk


Server odosielanej pošty SMTP: mail.chello.sk


Pokiaľ nastavujete e-mailového klienta cez iné, ako UPC internetové pripojenie, server odosielanej pošty SMTP poskytne provider, ktorý poskytuje internetové pripojenie.

 

Názov konta: celú e-mailovú adresu a heslo


Užívateľské meno: celú e-mailovú adresu a heslo


Meno používateľa: celú e-mailovú adresu a heslo


Následne je potrebné označiť zapamätať heslo (nič iné nemá byť označené) a dokončiť.

Správnosť nastavenia e-mailového konta je možné overiť zaslaním testovacieho e-mailu na adresu, ktorá bola práve nastavovaná. V prípade, že e-mail bude doručený, nastavenia prebehli správne.
 

Nastavenie sieťového pripojenia v počítači
Otvoriť Zatvoriť

Nastavenie sieťového pripojenia pre Windows XP


Najskôr je potrebné preveriť nastavenie siete. Prejdite na „Štart“ > „Nastavenia“ > „Ovládacie panely“ > „Sieťové nastavenia“ dostanete sa k ikone „Pripojenie k miestnej sieti“. Pravým tlačidlom myši zvoľte „Vlastnosti“ a zaškrtnite „Protokol siete Internet (TCP/IP)“. Zvoľte „Vlastnosti“ a v zobrazení označte „Získať adresu IP automaticky“ a „Získať adresu DNS automaticky“. Potvrďte „OK“ a zatvorte všetky otvorené okná.

Nastavenie sieťového pripojenia pre Windows Vista a Windows 7


Najskôr preverte nastavenie siete. Prejdite na „Štart“ > „Ovládací panel“ > „Sieť a Internet“ > „Centrum sietí“ > „Zmeniť nastavenie adaptéru“ sa dostanete k ikone „Lokálne pripojenie“. Pravým tlačidlom myši zvoľte „Vlastnosti“ a zaškrtnite „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“. Označte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a zvoľte „Vlastnosti“. V zobrazení označte „Získať adresu IP automaticky“ a „Získať adresu servera DNS automaticky“. Toto isté zopakujte pre „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“. Potvrďte „OK“ a zatvorte všetky otvorené okná.

Nastavenie sieťového pripojenia pre Windows 8


Najskôr preverte nastavenie siete. Zadajte „WinKey + I“ > „Ovládací panel“ > „Sieť a Internet“ > „Centrum sieťových pripojení a zdielaní“ > „Zmeniť nastavenie adaptéru“ sa dostanete k ikone „Lokálne pripojenie“. Pravým tlačidlom myši zvoľte „Vlastnosti“ a zaškrtnite „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“. Potom označte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a zvoľte „Vlastnosti“. V zobrazení označte „Získať adresu IP automaticky“ a „Získať adresu servera DNS automaticky“. Toto isté zopakujte pre „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“. Potvrďte „OK“ a zatvorte všetky otvorené okná.

Nastavenie sieťového pripojenia pre MAC OSx


Na spodnej lište vyberte “SYSTEM PREFERENCES /nastavenia systému. V okne, ktoré sa otvorí zvoľte položku NETWORK / sieť. V nasledujúcom okne kliknite na ADVANCED / pokročilé nastavenia. V okne nastavenia TCP/IP overte či je zvolená položka USING DHCP. Ak je IP adresa v tvare 169.x.x.x, alebo 192.x.x.x, kliknite na tlačidlo RENEW DHCP LEASE.

 

UPC SmartGuard
Otvoriť Zatvoriť

Čo je Smart Guard?
Otvoriť Zatvoriť

Kompletný balík bezpečnostných programov na ochranu počítača proti vírusom, spywarom, hackerom a škodlivému internetovému obsahu.

 

UPC SmartGuard obsahuje všetko, čo potrebujete:

 

 • Anti-Vírus - extra rýchla ochrana proti vírusom poskytovaná najrenomovanejším antivírusovým tímom na svete. 
 • Anti-Spyware - možnosť surfovať na internete a používať počítač bez strachu z odoslania osobných údajov tretím stranám. 
 • Firewall - ideálny pre stálu ochranu "neustáleho" širokopásmového internetového pripojenia proti hackerom, trojanom, červom a ďalším druhom škodlivých programov. 
 • Anti-Spam - nevyžiadané reklamné e-maily budú presmerované do špeciálneho spam priečinka, v ktorom ich je možné zobraziť aj nastaviť na automatické zmazanie. 
 • Automatické aktualizácie - bezstarostné používanie zabezpečí, že po nainštalovaní už nie je nutná manuálna aktualizácia. 
 • Rodičovská kontrola: 

- Efektívne filtruje internetový obsah: prostredníctvom revolučnej, tzv. “priebežne fungujúcej” filtrovacej technológie. Rodičovská kontrola okamžite blokuje prístup k nevhodnému obsahu.

- Flexiblita: filter obsahuje nasledujúce kategórie, ktoré môžu rodičia jednotlivo aktivovať alebo deaktivovať: hazardné hry, nenávisť, drogy, sex, zbrane alebo web mail.

- Neustála kontrola: rodičia môžu využívať úplnú kontrolu prostredníctvom hesiel a vlastností prihlasovania sa. Je možné vidieť vykonané prihlásenia ako i navštívené stránky a definovať čo ich dieťa smie a čo nesmie vidieť.

 

Ako sa prejavuje, keď je počítač infikovaný škodlivým programom (malwarom)?
Otvoriť Zatvoriť

Malware – 'zlomyseľný softvér' – je akýkoľvek súbor alebo program, ktorý môže poškodiť počítačový systém. Malware je spoločný výraz používaný pre internetové hrozby ako vírusy, trójske kone, červy a spyware.


V počítači sa môžu prejavovať:

 

 • Neobvyklé súbory 
 • Niekedy so skrytými atribútmi – objavujú sa na pevnom disku, predovšetkým v adresároch, kde je zakázaný prístup (v adresároch Windows)
 • Neobvyklá aktivita pevného disku alebo siete keď je počítač nečinný 
 • Neobvyklé správanie sa hardvéru a softvéru (napr. otváranie zásobníku CD-Rom, zapínanie mikrofónu alebo webovej kamery, zamenené tlačidlá myši, kurzor myši sa pohybuje sám od seba...) 
 • Aplikácie sa spúšťajú a zatvárajú sami od seba, na pracovnej ploche sa objavujú nové ikony
 • Časté "padanie" aplikácií, nemožnosť spustenia určitých programov, ktoré pred tým fungovali 
 • Nemožnosť navštívenia webstránky antivírusového predajcu alebo stránok, ktoré boli pred tým dostupné 
 • Anti-vírus, firewall alebo iný bezpečnostný softvér je poškodený, deaktivovaný alebo odinštalovaný 
 • Dáta (súbory, adresáre) sú poškodené, zmenené alebo vymazané 
 • Spomalenie systému 
 • Náhle zníženie voľného priestoru na pevnom disku
   

Čo je to vírus?
Otvoriť Zatvoriť

Počítačový vírus je program alebo naprogramovaný kód, ktorý sa rozširuje kopírovaním alebo začatím jeho kopírovania do iného programu, zavádzacieho sektoru počítača alebo do dokumentu.


Vírusy sa môžu dostať do počítača ako prílohy k e-mailu, ako stiahnuté programy, alebo môžu byť prítomné na diskete alebo na CD. Zdroj vírusu (e-mailová správa, stiahnutý súbor, alebo disketa ktorú ste dostali) zvyčajne netuší, že obsahuje vírus.
 

Akú škodu môže vírus spôsobiť na počítači?
Otvoriť Zatvoriť

Počítačový vírus sa pripája k programom, prepisuje alebo inak premiestňuje ďalšie programy za účelom vlastného rozmnožovania. Toto môže rýchlo spotrebovať všetku voľnú pamäť počítača a spomaliť systém alebo ho zastaviť.


Vírusy môžu poškodiť dátové súbory alebo sa pokúsiť zničiť súbory prípadne urobiť pevný disk nečitateľným. A napokon, ďalšie vírusy spôsobujú neúmyselné škody. Vírusy môžu vymazať súbory, formátovať pevný disk alebo na ňom pomiešať dáta.
 

Čo je to Firewall?
Otvoriť Zatvoriť

Koncepcia firewallu je založená na prevencii. Je to program, ktorý prepustí "dobrý“ prenos údajov z internetu a zároveň zablokuje ten "zlý".


Chráni počítač pred hackermi a zlomyseľným prenosom údajov z internetu ako sú napríklad červy a trójske kone. Firewall kontroluje odosielaný a prijímaný prenos údajov.
 

Čomu Firewall (Internetový štít) zabraňuje?
Otvoriť Zatvoriť

Firewall skúma každý blok (časť údajov), ktorý prichádza a odchádza z počítača. Zabraňuje hackerom, ktorý sa snažia získať prístup do počítača, aby odcudzili heslá, finančné alebo iné typy osobných informácií a súbory.


Rovnako blokuje zlomyseľné programy ako napr. červy, ktoré môžu byť zodpovedné za spomalenie alebo blokovanie systému, a trojany, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pevného disku.
 

Prečo je potrebný Anti-vírus aj Firewall?
Otvoriť Zatvoriť

Antivírusový softvér chráni počítač primárne proti vírusom.


Firewall chráni počítač proti iným typom internetových hrozieb ako sú hackeri, červy a trójske kone, ktoré nemôžu byť plne detekované žiadnym antivírusovým programom. A naopak, firewall nedokáže dostatočne ochrániť počítač pred všetkými druhmi vírusov.


Pre dosiahnutie maximálnej ochrany počítača odporúčame nainštalovať súčasne antivírus aj firewall (UPC Smart Guard obsahuje firewall, antivírus ako aj iné programy).
 

Prečo je potrebný program kontroly spamu?
Otvoriť Zatvoriť

Nevyžiadané komerčné emaily, skôr známe ako spamy sú významným problémom. Šíritelia spamu môžu posielať milióny spamov s minimálnymi nákladmi.


Objem spamu sa výrazne zvýšil v priebehu posledných rokov. Nielenže spam predstavuje každodennú nepríjemnosť pre každého, komu prichádza, ale taktiež smeruje k zvýšenému množstvu agresívneho obsahu. Zvyšuje to riziko vírusovej infekcie a zároveň znižuje produktivitu práce s počítačom.
 

Prečo je potrebný program Rodičovskej kontroly?
Otvoriť Zatvoriť

Internet môže rýchlo ohroziť rodičovskú kontrolu nad pre deti nevhodným, škodlivým a nadmerne rozsiahlym obsahom internetu.


Rodičovská kontrola zamietne prístup ku škodlivému alebo nevhodnému online obsahu prostredníctvom umožnenia kontroly rodičov nad tým, čo ich dieťa smie a čo nesmie vidieť. Toto riešenie okamžite blokuje nevhodný obsah v dobe, keď sú deti online na internete.

Čo je to spyware?
Otvoriť Zatvoriť

Spyware je program, ktorý sa snaží zbierať osobné údaje bez vedomia majiteľa počítača často pre reklamné účely. Môže byť nainštalovaný ako súčasť červa alebo trojana.
Spyware sú väčšinou pribalené ako skrytá súčasť voľne šíriteľných programov alebo programov, ktoré sú sťahované z internetu.
 

Ako zistím, že počítač je infikovaný spywarom?
Otvoriť Zatvoriť

Infikovanie spywarom sa môže prejavovať:

 

 • Ďalšie okno internetového prehliadača(ov) sa náhle otvára, keď je prehliadač spustený alebo dokonca aj keď nie je vôbec spustený.
 • Online reklamy sa znovu objavujú, keď ich zavriete 
 • Otvárajú sa mnohopočetné okná internetového prehliadača a úplne zahltia monitor
 • Jednoduché blokovače pop-up, ktoré ste si voľne stiahli už nie sú schopné zablokovať pop-up 
 • Štartovacie menu, pracovná plocha a ikony, domovská stránka a / alebo obľúbené stránky sú  zmenené
 • Počítač sa spomaľuje, zároveň kontrola systému odhaľuje nadmernú nečinnosť systému a naopak nadmernú aktivitu siete, predovšetkým, keď je používaný internetový prehliadač
 • Prehliadač prestáva fungovať alebo dokáže zobraziť len určité webstránky, ako napr. webstránky venované nakupovaniu
 • Začínajú sa prehrávať neočakávané zvuky alebo filmy bez ohľadu na to, či je prehliadač spustený
 • Webová kamera alebo mikrofón sú aktívne aj keď ste ich priamo nespustili
 • Dostávate "oficiálne" oznamy, ktoré navádzajú na vylepšenia PC, vyriešenie bezpečnostných problémov atď.
 • Prehliadač skáče na iné webstránky, texty alebo obrázky menia alebo prekrývajú zobrazené okno, ktoré sledujete