Digitálna televízia - otázky a odpovede

Továrenské nastavenia digitálnych prijímačov
Otvoriť Zatvoriť

Pre vykonanie továrenských nastavení Vášho prijímača digitálnej televízie, použite jeden z návodov nižšie, závisiac od prijímača, ktorý využívate:

Základný prijímač (Handan CV-5000 CINX)
Otvoriť Zatvoriť

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

 

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

Postup továrenských nastavení
 1. MENU
 2. prejdeme na ponuku Systémové informácie a potvrdíme OK
 3. v ponuke Systémové informácie prejdeme na Továrenské nastavenia a potvrdíme OK
 4. šípkou doprava prepneme Resetovať na ANO, šípkou dole prejdeme na Spustiť a potvrdíme OK (vypíše Prosím čakajte)
 5. tabuľka Výber jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme EXIT
 6. tabuľka Pomer strán, vyberieme podľa TV (4:3 - staršie TV, 16:9 - širokouhlé TV) a potvrdíme EXIT
 7. tabuľka Miestny čas, len potvrdíme EXIT
 8. tabuľka Manuálne hľadanie, skontrolujeme, či je zadefinovaná Frekvencia: 402 MHz; Modulácia: 256 QAM; Symbolrate: 6900 a Hľadať potvrdíme OK
 9. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice
 10. po dokončení vyhľadávania najprv vypíše Ukladám informácie a potom Vyhľadávanie ukončené, stlačte OK. Potvrdíme OK a potom EXIT
 
STB nás vráti na poslednú stanicu v zozname.
 
Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov
 
 
 

HD prijímač (Handan CV-7000 HD)
Otvoriť Zatvoriť

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

 

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

Postup továrenských nastavení
 1. MENU
 2. prejdeme na ponuku Systémové informácie a potvrdíme OK
 3. v ponuke Systémové informácie prejdeme na Továrenské nastavenia a potvrdíme OK
 4. šípkou doprava prepneme Resetovať na ANO, šípkou dole prejdeme na Spustiť a potvrdíme OK (vypíše Prosím čakajte)
 5. tabuľka Výber jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme EXIT
 6. tabuľka Pomer strán, vyberieme podľa TV (4:3 - staršie TV, 16:9 - širokouhlé TV) a potvrdíme EXIT
 7. tabuľka Miestny čas, len potvrdíme EXIT
 8. tabuľka Manuálne hľadanie, skontrolujeme, či je zadefinovaná Frekvencia: 402 MHz; Modulácia: 256 QAM; Symbolrate: 6900 a Hľadať potvrdíme OK
 9. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice
 10. po dokončení vyhľadávania najprv vypíše Ukladám informácie a potom Vyhľadávanie ukončené, stlačte OK. Potvrdíme OK a potom EXIT
 
STB nás vráti na poslednú stanicu v zozname.
 
Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov
 
 
 

HD prijímač (Kaon KCF - SA700PCO)
Otvoriť Zatvoriť

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

 

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

Postup továrenských nastavení
 1. MENU
 2. prejdeme na ponuku Nastavenia systému a potvrdíme OK
 3. v ponuke Nastavenia systému prejdeme na Výrobné nastavenia a potvrdíme 2 x OK. Box sa reštartuje.
 4. tabuľka Výberu jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme OK
 5. tabuľka Typ obrazovky, Typ TV: 4:3 (staršie TV) alebo 16:9 (širokouhlé TV), Typ Obrazovky: možnosť výberu Pillar Box, 4:3 plná obrazovka, 16:9 plná obrazovka, po výbere potvrdíme OK
 6. tabuľka Formát obrazu, možnosť výberu 1080i, 720p, 576p, po výbere potvrdíme OK
 7. tabuľka Vyhľadávanie kanálov, zvolíme možnosť Ručné ladenie (je rýchlejšie) a potvrdíme OK
 8. skontrolujeme, či je Frekvencia nastavená na 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900. Ak nie je, nastavíme frekvenciu a prenosovú rýchlosť pomocou čísiel na ovládači od Set-top boxu 402000, počkáme 3-5 s a potvrdíme OK
 9. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice. Po ukončení vyhľadávania treba potvrdiť 2 x OK
 
STB nás vráti na prvú stanicu v zozname.
 
Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov
 
 

HD DVR prijímač (Kaon KCF-B3000HCO)
Otvoriť Zatvoriť

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

 

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať 4 až 5 minút a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

Postup továrenských nastavení
 1. MENU
 2. prejdeme na ponuku Nastavenia systému a potvrdíme OK
 3. v ponuke Nastavenia systému prejdeme na Výrobné nastavenia a potvrdíme 3 x OK. Po automatickom reštarte sa objaví maturity LOCK (PIN kód) zadáme 1234
 4. tabuľka Výberu jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme OK
 5. tabuľka Výberu TV, sú tu dve možnosti 4:3 (staršie TV) alebo 16:9 (širokouhlé TV), po výbere potvrdíme OK
 6. tabuľka Typ obrazovky, vyberieme Auto a potvrdíme OK
 7. tabuľka Rozlíšenie, možnosť výberu 1080i, 720p, 576p a potvrdíme OK
 8. tabuľka Vyhľadávanie, prejdeme 2x ► na režim Manuálne
 9. skontrolujeme, či je Začiatočná frekvencia nastavená na 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900
 10. Ak nie je, posunieme sa 1x šípkou ▼ na Začiatočná frekvencia a nastavíme frekvenciu pomocou čísiel na ovládači od Set-top boxu 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900, počkáme 3-5 sekúnd a potvrdíme OK
 11. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice
 
Po ukončení vyhľadávania treba potvrdiť 3 x OK a následne Exit
 
STB nás vráti na prvú stanicu v zozname.
 
Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov
 
 
 

Všeobecné najčastejšie otázky a odpovede
Otvoriť Zatvoriť

Aké zariadenia na príjem digitálnej televízie poskytuje UPC?
Otvoriť Zatvoriť

Základný set-top box CV-5000

 

 • Zabudovaný CONAX s jednou čítačkou Smart karty
 • Variabilný pomer strán - 4:3, 16:9
 • Elektronický programový sprievodca EPG
 • Rodičovský zámok
 • Funkcia favorizovaných kanálov
 • SCART výstup na TV
 • EPG - programový prehľad na 7 dní


HD set-top box Zapper

 

 • S týmto HD prijímačom je možné okrem príjmu všetkých programov, vrátane HD aj nahrávať a ukladať TV vysielanie na externé pamäťové médium.
 • Zvuk Dolby Digita
 • Príjem SD a HD programov
 • Funkcia rodičovského zámku
 • Výstup HDMI, USB, SCART
 • EPG - programový prehľad na 7 dní
 • Nahrávanie*
 • Timeshift* (po aktivácii funkcie sa obraz zastaví a prístroj začne nahrávať pokračujúci dej, sledovať možno začať presne v tom momente keď bolo pozastavené vysielanie) 

 

* v prípade, že je k prijímaču pripojené externé pamäťové médium


DVR set-top box CV-6000

 

 • 160GB hard disk
 • Nahratie až 100 hodín televíznej zábavy!
 • 2 digitálne tunery
 • Time shift (po aktivácii funkcie sa obraz zastaví a prístroj začne nahrávať pokračujúci dej, sledovať možno začať presne v tom momente keď bolo pozastavené vysielanie) 
 • EPG - programový prehľad na 7 dní
 • Súčasné nahrávanie až 4 TV programov
 • Rodičovský zámok
 • Podpora teletextu

 

HD DVR set-top box Kaon

 

 • Súčasné nahrávanie dvoch rôznych TV programov
 • na DVR možnosť uloženia až do 130 hodín (320 GB) nahrávok
 • Širokouhlý formát obrazu 16:9 / zvuk Dolby Digital 5.1
 • Time shift (po aktivácii funkcie sa obraz zastaví a prístroj začne nahrávať pokračujúci dej, sledovať možno začať presne v tom momente keď bolo pozastavené vysielanie)
 • EPG - programový prehľad na 7 dní
 • Funkcia rodičovského zámku
 • HDMI výstup
 • HD - najvyššia kvalita obrazu a zvuku

 

CA Modul*

 

 • ušetrenie priestoru bez zbytočných prijímačov
 • menej káblov a jeden ďiaľkový ovládač
 • sledovanie televízie na rôznych zariadeniach
 • jednoduchá inštalácia vložením do CI+ slotu
 • EPG - programový prehľad na 7 dní

 

* Základnou podmienkou pre príjem digitálneho televízneho signálu prostredníctvom CA Modulu je TV prijímač s digitálnym tunerom, ktorý je schopný spracovávať digitálny signál v štandarde DVB–C a CI+ Slot (tzv. "šachta" pre CA Modul štandardu DVB–C)


 

Set-top box pýta kód splatnosti (Pin kód)
Otvoriť Zatvoriť

Pin kód je 1234

Inštalácia CA Modulu od UPC
Otvoriť Zatvoriť

Je možné pripojiť domáce kino k set-top boxu?
Otvoriť Zatvoriť

Pripojiť domáce kino je možné cez konektor SPDIF (set-top box CV-5000 tento konektor nemá).

Typ zásuvky, koncový bod, účastnícka zásuvka
Otvoriť Zatvoriť

Priechodná účastnícka zásuvka SAT-DATA-Radio

 

Technická podpora
Otvoriť Zatvoriť

Nefunguje obraz pri sledovaní TV cez set-top box (zvuk funguje)
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame dotlačiť a skontrolovať SCART kábel prípadne HDMI kábel vedúci zo set-top boxu do TV.

Obraz je zaseknutý pri sledovaní TV cez set-top box
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštartovať set-top box odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením.

Rozpadá sa obraz na digitálnej televízii (rastruje)
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov, prípadne reštartovať set-top box odpojením z elektrickej energie na 5 minút a následným znova zapojením.

Obraz je zafarbený pri sledovaní TV cez set-top box
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame dotlačiť a skontrolovať SCART kábel prípadne HDMI kábel vedúci zo set-top boxu do TV.

Na digitalnej televízii "skáče" obraz
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame dotlačiť a skontrolovať SCART kábel prípadne HDMI kábel vedúci zo set-top boxu do televízora.

Nadmerne „kockuje“ obraz
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame skontrolovať signál trojitým stlačením tlačidla "i" na diaľkovom ovládači k set-top boxu. Pokiaľ bude kvalita signálu klesať pod 70 percent, odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov, prípadne reštart set-top boxu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a následným znova zapojením.

Na digitálnej televízii fungujú iba slovenské programy
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že máte nový set-top box, odporúčame kontrolu smart karty, či je správne zasunutá v set-top boxe (čipom otočeným hore a dovnútra). Ak je karta správne zasunutá, odporúčame prepnúť set-top box na niektorý z kanálov, kde by mali byť nadštandardné programy, najlepšie na kanál, kde by mal byť program HBO a nechať set-top box zapnutý, kým sa nenačítajú všetky programy. Môže to trvať 15 minút, až 1. hodinu.

Set-top box je potrebné ponechať prepnutý na programe, ktorý funguje približne 30 minút a následne odporúčame reštartovať odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením.

 

Na set-top boxe sú zakódované stanice
Otvoriť Zatvoriť

V prípade, že máte nový set-top box, odporúčame kontrolu smart karty, či je správne zasunutá v set-top boxe (čipom otočeným hore a dovnútra). Ak je karta správne zasunutá, odporúčame prepnúť set-top box na niektorý z kanálov, kde by mali byť nadštandardné programy, najlepšie na kanál, kde by mal byť program HBO a nechať set-top box zapnutý, kým sa nenačítajú všetky programy. Môže to trvať 15 minút, až 1. hodinu.

Ak využívate set-top box už dlhšie je možnosť stiahnutia aktualizácie programov na zariadenie, nájdete ho (link refresh). Set-top box je potrebné ponechať prepnutý na programe, ktorý funguje približne 30 minút a následne odporúčame reštartovať odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením.

 

Nový set-top box je zablokovaný (zakódovaný)
Otvoriť Zatvoriť

Set-top box je potrebné mať zapnutý približne 15 minút, až 1. hodinu na stanici TV Markíza. Počas tejto doby sa stanice budú postupne sprístupňovať.

Nekvalitný obraz na detských, športových, hudobných alebo dokumentárnych programoch
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame kontrolu pripojenia káblov - odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov, prípadne reštart set-top boxu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a následným znova zapojením (vzhľadom na to, že každý tematický balík je šírený na inej frekvencii tj. ostatné stanice  môžu fungovať, ale balík môže byť bez signálu prípadne je signál nekvalitný).

Nefunguje zvuk pri sledovaní TV cez set-top box (obraz funguje)
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame dotlačiť a skontrolovať SCART kábel prípadne HDMI kábel vedúci zo set-top boxu do TV.

Na niektorých staniciach nefunguje zvuk
Otvoriť Zatvoriť

Na diaľkovom ovládači od set-top boxu stlačte „menu“. Vyhľadajte menu zvukové nastavenia a funkciu dolby digital, ktorú je potrebné vypnúť. Prípadne je možné urobiť továrenské nastavenia podľa príručky k set-top boxu.

Set-top box ruší zvuk
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame znížiť hlasitosť diaľkovým ovládačom od televízora a zvýšiť hlasitosť diaľkovým ovládačom od set-top boxu.

Program vysiela v cudzom jazyku
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame zmeniť zvukovú stopu (na diaľkovom ovládači od set-top boxu zatlačením tlačidla s názvom AUDIO prípadne tlačidlo s ikonou Reproduktor s otáznikom, kde je možné vybrať inú zvukovú stopu).

Set-top box nesvieti
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia set-top boxu v elektrickej zásuvke alebo skontrolovať elektrickú zásuvku, z ktorej je set-top box napájaný (či v nej fungujú aj iné spotrebiče), prípadne vymeniť batérie v diaľkovom ovládači.

Set-top box vypisuje "skontroloujte smart kartu"
Otvoriť Zatvoriť

Do každého set-top boxu sa vkladá smart karta.  V prednej časti set-top boxu sú dvierka ktoré je potrebné vyklopiť, vytiahnuť kartu a pretrieť suchou utierkou čip na karte. Zasunúť ju späť čipom hore a dovnútra, následne reštartovať set-top box odpojením z elektrickej energie na 5 minút a znova zapojením.

Set-top box hlási výpadok HDD
Otvoriť Zatvoriť

Zariadenie je potrebné vymeniť na Zákazníckom stredisku.

Set-top box vypisuje "BOOT"
Otvoriť Zatvoriť

Zariadenie je potrebné vymeniť na Zákazníckom stredisku.

Na set-top boxe "bliká" zelené svetlo.
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštartovať set-top box odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením. V prípade, že situácia pretrváva je potrebné zariadenie vymeniť na Zákazníckom stredisku.

Posunutý čas na set-top box-e
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame reštartovať set-top box odpojením z elektrického napájania na 5 minúť a následným znova zapojením. V prípade, že situácia pretrváva je potrebné zariadenie vymeniť na Zákazníckom stredisku.

Je možné na digitálnej televízii usporiadať stanice?
Otvoriť Zatvoriť

Diaľkový ovládač nefunguje správne
Otvoriť Zatvoriť

Odporúčame správne nasmerovanie diaľkového ovládača na set-top box prípadne výmenu batérií.

Je možné pripojiť DVR box Handan CV 6000 do počítača cez USB?
Otvoriť Zatvoriť

 

Pri komplikáciách s inštaláciou vo Windows XP, je k dispozícii nasledujúci návod:
upczone.cz/viewtopic.php?t=2465


Pre návod na export videa z DVR do PC alebo MP3 fotiek do DVR, použite nasledujúci návod v UPC fórum:

http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=1820