Dokumenty

Dokumenty pre dodávateľov
Otvoriť Zatvoriť

Vyjadrenia k sieťam
Otvoriť Zatvoriť

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.

Žiadosti môžete doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska, alebo zasielať elektronickou poštou na adresy:

 

 

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť:

 

 

  1. v hotovosti na strediskách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Trnava, Nové Zámky, Levice)
  2. bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník zákaznického strediska)