Frekvencie TV staníc UPC Televízie

Aktálnu programovú ponuku nájdete v sekcii Dokumenty

V káblovej sieti UPC je pri inštalácii zariadenia potrebné nastaviť parametre nasledovne: Počiatočná frekvencia: 370 MHz, Modulácia: 256 QAM, Prenosová rýchlosť: 6900 kS/s.