PODPORA PRE

UKRAJINU

Uvedomujeme si útrapy obyvateľov Ukrajiny. V záujme pomôcť im a uľahčiť zároveň našim ľuďom angažovanie sa v rámci dobrovoľníckych aktivít sme podnikli niekoľko aktivít, ktorými chceme prispieť k zmierneniu dôsledkov tejto hrozivej situácie.

Zbierka „POMOC

PRE UKRAJINU“

PODPORILI SME UTEČENECKÉ CENTRUM V BA-PETRŽALKE

V spoločnosti UPC sme v apríli vyhlásili zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku, s cieľom zmierniť dopady ich neblahej situácie. Do zbierky sa zapojili zamestnanci a nimi vyzbieranú čiastku spoločnosť zdvojnásobila. Koncom apríla sme za vyzbieranú prostriedky nakúpili zásoby, ktoré sme darovali utečeneckému centru na Prokofievovej ulici v Bratislave-Petržalke. Ide o menšie utečenecké centrum zabezpečujúce pomoc, podporu a dočasné ubytovanie najmä pre matky s deťmi z Ukrajiny, ktoré spravuje Dobrovoľná civilná ochrana. Nakúpili sme ovocie, trvanlivé potraviny a hygienické potreby a spoločne sme ich zaniesli do núdzového utečeneckého centra. Presvedčili sme sa, že vyzbierané prostriedky a nakúpené zásoby sme odovzdali na správnom mieste a správnym ľuďom, ktorí sa na dennej báze starajú o množstvo utečencov.

Sme radi, že sme mohli pomôcť a prejaviť solidaritu, a ešte raz ďakujeme všetkým za podporu našej firemnej zbierky.

2 dni plateného voľna

pre zamestnancov

V záujme uľahčiť našim ľuďom angažovanie sa v rámci dobrovoľníckych aktivít s humánnymi cieľmi, sme sa rozhodli poskytnúť každému zamestnancovi na tento účel 2 dni plateného voľna.

Nové stanice

Ukraina 24 HD a UA TV

Ako prejav solidarity s obyvateľmi Ukrajiny rozširujeme ponuku TV staníc o 2 ukrajinské TV stanice - UA TV a Ukraina 24 HD. S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti o aktuálnych udalostiach na Ukrajine sú obidve stanice zaradené v základnej službe TV Klasik.

 

Ponuka práce pre

obyvateľov Ukrajiny

Pre občanov Ukrajiny s priznaným štatútom dočasného

útočiska ponúkame pracovné pozície na rôznych

pracoviskách. Neváhajte nás kontaktovať,

alebo nás navštívte osobne na adrese:

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava.

UPC пропонує роботу для біженців з України

UPC BROADBAND SLOVAKIA пропонує роботу біженцям з України, яким надано статус тимчасового притулку. Ми пропонуємо вакансії на різних робочих місцях. Зв’яжіться з нами електронною поштою на kariera@upc.sk за телефоном 02 594 22 705 або поштою чи особисто за адресою: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., відділ кадрів, Шевченкова 36, 851 01 Братислава. Більше інформації про кар’єру в UPC BROADBAND SLOVAKIA можна знайти тут https://kariera.upc.sk/