O peeringu

Spoločnosť UPC vyvíja úsilie poskytovať pokrokové služby priameho pripojenia na internet pre všetkých svojich zákazníkov. S týmto cieľom, spoločnosť UPC vydáva toto stanovisko s nasledovnými princípmi, ako sprievodcu vo veci technických a operačných požiadaviek pre potenciálnych peeringových užívateľov, ktorí majú záujem uskutočňovať peering prostredníctvom siete UPC. Spoločnosť UPC definuje 'peering' ako vzájomné prepojenie dvoch administratívno samostatných internetových sietí za účelom výmeny dátovej prevádzky medzi zákazníkmi jednotlivých sietí. Detailnejšie informácie sú k dispozícii tu:
 
UPC peering principles